İnşaat güven endeksi yükselişini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2015 Sektörel Güven Endeksi, inşaat sektörü güven endeksinin yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu

İnşaat güven endeksi yükselişini sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2015 Sektörel Güven Endeksi, inşaat sektörü güven endeksinin yükselişini sürdürdüğünü ortaya koydu.

İnşaat güven endeksi yükseliyor
TÜİK verilerine göre,  önceki ayda; 82,56 olan inşaat sektörü güven endeksi, Şubat ayında 84,98 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki artış; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %0,4 ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4,7 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi yükseldi
Ocak ayında 101,04 olan hizmet sektörü güven endeksi, Şubat ayında 101,94 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki artış; son üç aylık dönemdeki iş durumunun iyileştiğini ve son üç aylık dönemdeki hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise değişmedi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu endeksi %1,6 ve hizmetlere olan talep endeksi  yüzde 1,2 arttı.

Perakende sektöründe güven kaybı
Ocak ayında 104,35 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi, Şubat ayında 103,53 değerine düştü. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalış, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Son üç aylık dönemdeki iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; mevcut mal stok seviyesi endeksi %4,9 azalırken, iş hacmi-satışlar endeksi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi sırasıyla  yüzde 1 ve yüzde 1,5 arttı.