İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi'nde toparlanma sinyali

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan Ağustos ayına ait İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi darbe sonrasında oluşan olumsuz etkilerin dağılmaya başladığını gösterdi. Bileşik Endeks 1.5 puan oranında arttı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi'nde toparlanma sinyali

Türkiye İMSAD, Ağustos 2016 dönemine ait İnşaat malzemeleri Sanayi Endeksi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan olumsuz koşulların dağıldığı ve bileşik endeksin 1.5 puan düzeyinde artış kaydettiği görüldü. Tüm faaliyetlerde toparlanma sinyalinin geldiği bu dönemde ayrıca, güven endeksindeki bozulmanın da sonlandığı saptandı. Diğer taraftan Beklentiler Endeksi'nde de sınırlı da olsa iyileşme görüldü. 

Temmuz ayı kayıpları giderildi
Ağustos ayı içerisinden özellikle iç satış, üretim ve cirolarda artış kaydedildiğini vurgulayan Türkiye İMSAD raporu, Temmuz ayında yaşanan darbe girişimiyle birlikte önemli ölçüde gerileyen faaliyetlerin Ağustos ayında iyileşme eğilimi taşıdığını gösterdi. Raporda şu bilgilere yer verildi:

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi'nde toparlanma sinyali

- Faaliyet Endeksi Arttı: Faaliyet endeksi Ağustos ayında 2,9 puan arttı. Ancak faaliyet endeksi geçen yıl Ağustos ayı faaliyet endeksinin 3,4 puan altında kaldı. Toparlanan faaliyetler geçen yaz seviyesine ulaşamadı. Ağustos ayında tüm faaliyetlerde toparlanma yaşandı. Yurtiçi satışlarda Ağustos ayında bir önceki aya göre hızlı bir artış olmuştur. İhracat Ağustos ayında arttı. Üretim iç satışlardaki ve ihracattaki artışa bağlı olarak kuvvetli bir artış gösterdi. Faaliyetlerdeki artış ile cirolarda da yükseliş yaşandı.       

- Güven Endeksindeki Bozulma durdu:Temmuz ayındaki gerileme ardından güven endeksi Ağustos ayında 0,5 puan artmıştır. Yaşanan darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeler önemli bir güven kaybına yol açmıştır. Ağustos ayında ise güven kaybı durmuş ve sınırlı iyileşme ümit vermiştir. 

- Normalleşme Sürecinde Beklentilerde İyileşme: Beklentiler Endeksi sınırlı ölçüde iyileşmiştir. Faaliyetlerde görülen göreceli toparlanma ve güven kaybının durması ile birlikte beklentiler olumlu etkilenmiştir. Beklenti endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artmıştır.