İnşaat sektöründe "İran" tedirginliği

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a uyguladığı ambargonun kaldırılması yolundaki adımları Türk İnşaat sektöründe tedirginliğe neden oldu. TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerinde kayıp yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İnşaat sektöründe

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile İran arasındaki yumuşama Türkiye ekonomisi açısından umut ve tedirginliği bir araya getirdi. Türkiye açısından ekonomik kazanımlar içeren olası bir ambargonun kaldırılma kararı, inşaat sektörü açısından ise riskler içeriyor. Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı Rahmi Çuhacı, gelişmeyle birlikte yaptırımlar nedeniyle ağır darbe yiyen ihracat faaliyetlerinde yükselme yaşanacağını buna karşın inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü açısından kayıp meydana gelebileceğini vurguladı.

Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz
İnşaat sektörünün İran'a yönelik ambargonun kaldırılmasından olumsuz biçimde etkileneceğini belirten Çuhacı, hükümeti konuyla ilgili önlem almaya davet etti. Çuhacı:

" İran'ın bu coğrafyada, Türkiye'den sonra en üretken, en sanayiye zaman ve para ayırmış, yatırım yapmış ülke olduğunu dikkate aldığımızda, aynı zamanda, birkaç yıl içinde bölgede önemli bir rakibimiz olma konumunu da beraberinde getirecek. Nitekim, son dönemde, başta çimento olmak üzere, kimi inşaat malzemelerinde, Mısır ve Irak gibi yakın pazarlarda İran lehine kayıplarımız oldu. Ambargonun tümüyle kaldırılmasıyla  İran,  ihracat yaptığımız inşaat ve inşaat malzemeleri gibi geleneksel pazarlarda Türkiye için önemli rakip olarak dış ticaret dengemizde kayıplar yaratabilir. Bunu göz ardı edemeyiz.  Bu noktada hükümetimizin üç yönde önlem alması faydalı olacaktır. " dedi.

İran'a yönelik önlemler
TÜGİAD Başkanı Çuhacı, İran'a karşı alınması gereken önlemlerin başında, çimento ithalatlarında fiyat oluşumuna yönelik hassasiyetin gelmesi gerektiğine de dikkat çekerek:

"Kalite standartlarını iyi denetlemeli ve kayıt dışılığa izin vermemelidir. İkincisi özellikle kamu altyapı yatırımlarını ve inşaat sektörünü yeniden canlandırarak çimento talebini desteklemelidir. Üçüncü olarak çimento fabrikalarının karşılaştığı yüksek enerji, çevre, atık maliyetlerini düşürmeli, firmaların enerji verimliliği alanındaki projelerini özendirmeli ve teşvik etmelidir.” ifadelerini kullandı.