Kanal İstanbul'un kritik maddesine sivil toplumdan itiraz

Meclise sunulan torba yasanın en önemli maddelerinden biri olan ve Devlet'e Kanal İstanbul projesi kapsamına giren arazilerin yüzde 40'ına el koyma hakkı veren maddeye sivil toplum kuruluşlarından itiraz geldi

Kanal İstanbul'un kritik maddesine sivil toplumdan itiraz

Meclise sunulan torba yasanın en önemli maddelerinden biri olarak göze çarpan Kanal İstanbul projesi ve ilgili düzenlemeler sivil toplum kuruluşları tarafından itirazla karşılandı. İtirazın odak noktasını ise, Devlet'e , Kanal İstanbul projesi kapsamında yer alan gayrimenkullerin yüzde 40'lık kısmına bedelsiz el koyma hakkı oluşturdu.

Yeşil alanları imara açma yöntemi
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, yeşil alanların söz konusu madde ile imara açılmasının önündeki engellerin de kaldırılacağı uyarısında bulundu. İmar planları yapılırken yüzde 40'ın düzenleme payının kamuya aktarıldığını ancak bu düzenleme payının kentin yeşil alanları için kullanılabilir olduğunu vurgulayan Muhçu, söz konusu alanlarda ticaret, iş merkezi gibi rant getiren bir takım tesislerin yapımının mümkün olmadığını belirtti. 

Yüzde 40'lık pay inşaat şirketlerine mi devredilecek
Açıklamasında yasada geçen yüzde 40'lık payın kamu payının ranta dönüşümü anlamına geldiğini de belirten Muhçu: "Dolayısıyla buradaki yüzde 40 payın TOKİ aracılığıyla inşaat şirketlerine devredilmesi söz konusu. Hiçbir şekilde yapılaşmaya, imara açılmaması gereken bölgeler bu yöntemle yapılaşlatırılacak..." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Kanal'a böyle feda edilir... Haberin ayrıntıları için tıklayın...

Torba Yasa ve Kanal İstanbul
Hükümet tarafından TBMM'ye görüşülmek üzere hazırlanan Torba Yasa'da ele alınan Kanal İstanbul projesi maddesi, Avrupa yakasında yer alan doğal alanların kamulaştırılması eylemini de kolaylaştıracak. Yasa kapsamında mera,  yaylak ve kışlak gibi orta mallardaki vasıflar üzerindeki tasarruf da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na devredilecek.