Kanal'a İstanbul böyle feda edilir

Hükümet, Kanal İstanbul projesinin de içinde olduğu torba yasayı görüşmek üzere TBMM'ye gönderdi. Düzenleme ile proje alanı içinde kalan mera, yaylak ve kışlakların vasıfları "Mera Kanunu" hükümlerine bağlı kalmadan kaldırılabilecek

Kanal'a İstanbul böyle feda edilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke gündemini meşgül eden çok sayıda konuya Hükümet perspektifinden hazırlanan çözümleri içeren torba yasayı görüşmeye hazırlanıyor. Torba yasanın en önemli maddelerinden biri ise Kanal İstanbul projesi olacak. Hükümetin yeni proje için hazırladığı eylem planı ise, mega projelerin İstanbul'un doğal zenginlikleri üzerindeki tahribatın çok üzerine çıkılacağının işaretlerini veriyor. 

İstanbul Kanal'a feda olsun
Kanal İstanbul projesi ile ilgili ilk adımları 2016 yılı içinde atmayı planlayan Hükümet kanun kapsamında, Kanal İstanbul için Avrupa yakasındaki doğal değerlerin talanında yasal bir zemin oluşturacak. Buna göre, proje alanı içinde kalan bölgelerdeki mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallardaki vasıflar üzerindeki tasarruf Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kullanılacak ve Mera Kanunu hükümlerine de bağlı kalınmayacak. 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan güzergah açıklaması...

Söz konusu taşınmazların Hazine adına tescili sonrasında ise "İmar Kanunu"na eklenmesi düşünülen Su yolu kapsamında yer alan arazilerin satılması mümkün olmayacak ve başka bir amaçla karşılanamaycak. Kanunda geçen Su Yolu'nun tanımı ise: "İmar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarının ulaşımını sağladığı su geçidi" olarak betimleniyor

Kanal'a İstanbul böyle feda edilir

Kentsel dönüşüm ve riskli alan düzenlemesi
Hükümet tarafından karar bağlanması düşünülen bir diğer düzenleme ise, kaçak yapılara kentsel dönüşüm kapsamına girmek kaydıyla elektrik, su ve doğalgaz hizmetinin bağlanması yönünde olacak. Bu kesimlerde oturan vatandaşlar yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanma ismi bulunmayan yapıların dönüşüm ve yenilenmelerine onay vermeleri halinde devlet tarafından sağlanacak alt yapı hizmetlerine kavuşacaklar.

Afek Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna tabi olması düşünülen bir diğer düzenlemede de Anayasa Mahkemesi iptal kararı doğrultusunda karar verilecek. Riskli alan sınırları içinde olan ama riskli yapı statüsü taşımayan yapılardan bakanlıkça gerekli görülenler, "riskli yapı olmadığı gözetilmek kaydıyla" yukarıdaki kanuna tabi olacak.