Kat maliki kimdir?

Birçok sosyal imkanın yer aldığı sitelerde yaşamak hayatı kolaylaştırıyor. Ortak yaşam kurallarının sorumluluğu ise kat maliklerine ait oluyor.

Kat maliki kimdir?

Birçok sosyal imkanın yer aldığı sitelerde yaşamak hayatı kolaylaştırıyor. Ortak yaşam kurallarının sorumluluğu ise kat maliklerine ait oluyor. Sitelerde yaşamın rahat ve sorunsuz olarak devam etmesi için kurallara uymak gerekiyor. 

Kat maliki kimdir? 

Kat maliki, kat mülkiyeti hakkına sahip olan özel ya da tüzel kişiye denir. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat maliki ise; anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine bağımsız bölüm; bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş yerlere eklenti; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeri ve bu hakka sahip olanlara kat maliki denir.

 

Kat maliki kimdir?

 

Kat malikinin sorumlulukları

Kat malikleri, ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler. Kömürlük, garaj, teras alanları gibi yerlerdeki ölçüleri, aksine olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile orantılıdır. Kat malikleri ortak yerleri kullanırken kurallara uymak, birbirlerini rahatsız etmemek, hak çiğnememek ve yönetim planına uymakla sorumludurlar. Anagayrimenkulün bakımına ve görünümünü korumaktan sorumludurlar. Bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ortak yerlerde herhangi bir inşaat ve onarım yapamazlar. Her biri, anagayrimenkulün sigorta primlerine, bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı giderlerine, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında katılmakla sorumludurlar.