KEY ödemeleri kimleri kapsıyor?

Milyonlarca insanı ilgilendiren KEY ödemeleri kimleri kapsıyor? Sorunun yanıtı için tıklayın.

KEY ödemeleri kimleri kapsıyor?

Açılımı konut edindirme yardımı olan KEY, memur, işçi ve emeklilere yapılan bir yardımdır. Kanunen bu yardımın esasları 3320 sayılı kanun ve kanunun uygulama yönetmeliğinde yer alıyor. Peki KEY ödemeleri kimleri kapsıyor?

Yine söz konusu kanunda belirtildiğine göre KEY ödemeleri; yardımdan kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personel olan memurlar; (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişiler olan işçiler ve bunların emeklileri yaralanıyor.

Bu sorunun zıttını sorarsak, yani KEY ödemelerinin kimlere verilmediği konusuna gelirsek, o kişiler de şöyle;

Bu Yardımdan;

a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar,

b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece,

c) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu görevlerinde bulundukları sürece,

d) Sözleşmeli Personel yararlanamıyor.