Kira elden ödeme limiti 2018!

Taşınmaz kiralamalarında kiracı ve kiralayanın karşılıklı olarak bazı hak ve sorumlulukları vardır. Kiracının kirayı zamanında ödemesi bunlardan biridir. İşte kira elden ödeme limiti 2018...

Kira elden ödeme limiti 2018!

Taşınmaz kiralamalarında kiracı ve kiralayanın karşılıklı olarak bazı hak ve sorumlulukları vardır. Kiracının kirayı zamanında ödemesi bunlardan biridir. İşte kira elden ödeme limiti 2018...

Taşınmaz kiralamalarında kiralama karşılığında alınan kira bedelinin, dönemin istisna kira bedelinden yüksek olması durumunda mal sahibinin kira gelir vergisi ödemesi gerekiyor. Vergi mükelleflerinin kiralarını banka aracılığıyla alması gerekiyor. 

Kira elden ödeme limiti 2018

Gayrimenkullerde her konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin iş yerlerinde, iş yerini kiraya verenler ve kiracıların kiraya ilişkin ödemelerinin 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle kanıtlanması zorunluluğu getirilmiştir. Kiralar bankaya yatırılmayıp elden ödenirse ceza kesilmesi gerekiyor. 

Kira bedeli 500 TL'nin üzerinde ise ne olacak? 

Kira bedeli 500 TL'nin üzerinde ise 500 TL limitini geçtiğiniz için kirayı elden veremezsiniz. Bu durumda kirayı banka ya da PTT aracılığı ile yatırmanız gerekiyor. 

Kirayı elden vermenin cezası ne kadar? 

Eğer kira bedeli 500 TL'nin üzerinde ve banka ya da PTT ile değil elden tahsilat yapılıyorsa cezadan kaçamazsınız. 2018 yılı için kirayı elden ödemenin ceza bedelleri şöyle; 

* Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında bin 600 TL
* İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde   800 TL
tespit edilenler hakkında
* Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında 400 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın yüzde 5’idir.

Konutlar için kirayı elden vermenin cezası 

Konut kiralarında 500 TL'nin üzerinde kira geliri elde eden ev sahiplerine 250 TL'den az olmamak şartıyla kira bedelinin yüzde 5'i oranında özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

İşyerleri için kirayı elden verme cezası 

İş yeri kiralarında banka ya da PTT'den yatırılmayıp elden ödenen kira için hem kiracıya hem de iş yeri sahibine özel usulsüzlük cezası kesiliyor. Kesilecek ceza ise kiracının defter tutma durumuna göre 250 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca verilmemiş olan vergi borçları da taraflardan tahsil ediliyor. 

Kiracılar ev sahiplerini şikayet edebilir

Kiracısınız ve kirayı elden vermek sizin tercihiniz değil, ev sahibinin tercihi ise yasal olmayan bu eyleme ortak olmamak için 444 0 189 nolu telefondan ev sahibinizi şikayet edebilirsiniz. Alo Maliye ekipleri ihbar ve şikayetlerin doğruluğunu araşturduktan sonra mükelleflerin adreslerinde gerekli denetimleri gerçekleştirirler. Sonrasında ise kira gelirini beyan etmeyen ev sahibine ceza kesilir.