Kira kontratı hangi durumlarda feshedilir?

Konut ya da işyeri kiralamalarında belirlenen süreler içinde kullanım hakkına daire mal sahibi ve kiralayan kişi arasında kira kontratı imzalanır. Peki, kira kontratı hangi durumlarda feshedilir? İşte yanıtı...

Kira kontratı hangi durumlarda feshedilir?


Konut ya da işyeri kiralamalarında belirlenen süreler içinde kullanım hakkına daire mal sahibi ve kiralayan kişi arasında kira kontratı imzalanır. Peki, kira kontratı hangi durumlarda feshedilir? İşte yanıtı...

Kira kontratının süresi genellikle 1 yıldır. Belirtilen sürelerin dolması halinde ise mutlaka yenilenmesi gerekir. Aksi durumda kontratın feshi söz konusu olabilir. Kira sözleşmesinde tarih belirtilmemesine rağmen Borçlar Kanunu'nda belirtilen hükümlere bağlı olarak sözleşmenin feshi gerekebilir. Gerek kiralayan gerekse kiraya veren açısından kira kontratının bozulduğu durumlarda fesh şekilleri oldukça önemlidir. 

Kira kontratı hangi durumlarda feshedilir? 

Kira sözleşmelerinin fesih durumları arasında süreye bağlı olarak ya da olağanüstü nedenlerle son bulması yer alır. Süreye bağlı olarak kiranın sona ermesi, eğer tarih belirlenmiş ise belirtilen sürenin dolması, belirsiz ise tarafların birbirine kanunda belirtilen süreler içinde kira kontratını sona erdireceğine daire bilgi vermesine dayanır. Kanuna göre süre, ödemenin yapıldığı aya bağlı olarak en az 15 gündür. 

Olağanüstü nedenlerden kira kontratının sonlandırılması ise mutlak bir fesih nedeni olmamaklar birlikte kiracının iflası ya da ölümü ile ortaya çıkan durumdur. Başka bir sebep ise sözleşmeye aykırı ya da mala zarar verici davranışlarda kira kontratının sonlanmasında etkendir. Kiralayan kişinin ihlalile bağlı olarak malın amacı dışında kullanımı, özensiz kullanımı, kiranın ödenmemesi ile ev sahibinin ihlalinde malın temiz ve iyi durumda teslim edilmemesi, kiralanan konut ise güvenliği sağlayan unsurların göz ardı edilmesi kira kontratının sonlandıran konulardandır.