Kira sözleşmesi nasıl olmalıdır?

Kira sözleşmesi; 6570 sayılı Gayrimenkul Kira Kanununa göre düzenlenir

Kira sözleşmesi nasıl olmalıdır?

Kira sözleşmesi; kiralamanın koşullarını belirten sözleşmedir. Kiracı ve kiralayan arasında gerçekleşir. Hem ticari hem de konut türlerinde her türlü gayrimenkul için geçerlidir. 6570 sayılı Gayrimenkul Kira Kanununa göre birtakım kuralları mevcuttur.

Kira sözleşmesi nasıl olmalıdır?
6570 sayılı Gayrimenkul Kira Kanununa göre; Kira sözleşmesi aşağıdaki maddelere uygun bir şekilde yapılmalıdır.
1. Kiralayan ve kiracının adı yazılmalıdır.
2. İkamet adresleri ayrı ayrı yer almalıdır.
3. Kira bedeli ve kira süresi hem rakamla hem de yazıyla sözleşmede yer almalıdır.
4. Kira bedelinin nasıl, ne kadar ve nereye ödeneceği gibi detaylara yer verilmelidir.
5. Kiralanan yerde demirbaş olarak nelerin olduğu sözleşmede belirtilmelidir.
6. Kiralanan yerin hangi amaçla ilgili kullanılacağı yazılmalıdır.
7. Sözleşmede, kiralanan yerde kimlerin yaşayacağına yer verilmelidir. Başka birine devredilemeyeceği maddesi yerleştirilmelidir.
8. Kira bedeli ödemeleri ile ilgili detaylı bilgiler bulunmalıdır.
9. Kiralayan ya da kiracının vekili var ise vekilin detaylı kimlik ve ikamet bilgileri sözleşmede yazılmalıdır.
10. Sözleşmenin ne kadar süre ile devam edeceği belirtilmelidir.