Kira tahliye taahhütnamesi örneği

Kiracı ve ev sahibinin anlaşamayarak kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kiracının tahliye taahhütnamesi vermesi gerekir. Tahliye taahhütnamesi nedir, tahliye taahhütnamesi örneği, tahliye taahhütnamesi nasıl doldurulur? Tahliye taahhütnamesi hakkındaki tüm cevaplar bu yazımızda...

Kira tahliye taahhütnamesi örneği

Kiracı ve ev sahibinin anlaşamayarak kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kiracının tahliye taahhütnamesi vermesi gerekir. İşte kira sözleşmesi tahliye taahhütnamesi örneği...

Kiracı ve ev sahibinin anlaşamaması durumunda kira sözleşmesinin feshedilmesinde ve belirli süreli kira sözleşmelerinde, kiracının ev sahibine evi zamanında boşaltacağına daire verdiği yazılı belgeye tahliye taahhütnamesi denir. Kiracı, evi tahliye edeceği tarihi tahliye taahhütnamesi ile beyan eder ve söz konusu tarihte ev boşaltır. Tahliye taahhütnamesinin yazılı olması şarttır ve sözlü taahhütnamenin hiç bir hükmü yoktur. 

Tahliye taahhütnamesi nedir? 

Tahliye taahhütnamesi, gayrimenkul kiralamalarında kiracının söz konusu taşınmazı hangi tarihte boşaltacağına daire imzaladığı belgedir. Tahliye taahhütnamesinin yasal olarak geçerli sayılabilmesi için belli başlı şartlara uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Taahhütnamenin geçerli sayılabilmesi için yazılı şekilde hazırlanmış olması, ilk kira sözleşmesi yaparken verilmemiş olması ve özgür irade ile belirlenmiş tahliye tarihinin olması gerekiyor. Bunların olmadığı taahhütname ise geçersiz oluyor. 

Tahliye taahhütnamesi şartları nelerdir? 

* İlk kira sözleşmesi kurulurken verilmemiş olması, 

* Özgür iradeyle belirlenmiş bir tahliye tarihini içermemesi, 

* Yazılı olarak hazırlanmış olması. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl çıkarılır? 

Tahliye taahhütnamesini imzalayan ancak evi tahliye etmeyen kiracılar hakkında dava açılabilmesi ya da icra takibi yapılabilmesi için taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekir. İhtar çekildikten 30 gün sonra ise tahliye taahhütnamesi ile tahliye yapılabilir. Tahliye taahhütnamesi nasıl doldurulur? sorusunun yanıtını kiracı tahliye taahhütnamesi örneğinde bulabilirsiniz. 

Kiracı tahliye taahhütnamesi örneği 2018

TAAHHÜT EDEN (KİRACI) : …………………………………………………
MAL SAHİBİ (KİRALAYAN) : …………………………………………………
TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TAHLİYE TARİHİ :……/ …./ 2018
Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrımenkul kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.
 

TAAHHÜT TARİHİ :……https://www.emlakwebtv.com/……https://www.emlakwebtv.com/2018
TAAHHÜT EDEN : ………………………………………………..
İMZASI :