Konut rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?

Rayiç bedel konut, arsa ve gayrimenkul gibi taşınmazların piyasa değerinin ne kadar olduğunu belirtir. Peki, konut rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Konut rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?

Rayiç bedel konut, arsa ve gayrimenkul gibi taşınmazların piyasa değerinin ne kadar olduğunu belirtir. Peki, konut rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Konut, arsa ve gayrimenkullerin alım ve satımında rayiç bedel hesaplaması defterdarlıklar ve mal müdürlükleri tarafından yapılır. Rayiç bedel hesaplanırken taşınmazın konumu ve bulunduğu semt bedel belirleyici önemli faktörlerdendir. 

 

Konut rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır?

 

Rayiç bedel hesaplama nasıl yapılır? 

Bir konutta rayiç bedeli hesaplama yapılırken, o bölgede yer alan diğer konutlar referans alınır. Bunun için rayiç bedeli hesaplanacak olan konut ile aynı muhitte olan 3 farklı konutun rayiç bedelleri ve metrekareleri ele alınır. Rayiç bedel hesaplamasında önce değerlendirmeye alınan konutların rayiç bedelleri daha sonra bu konutların metrekareleri toplanır. Daha sonra konutların rayiç bedel toplamları metrekare toplamlarına bölünür ve 1 metrekare başına düşen bedel bulunur. 

Çıkan değer rayiç bedeli hesaplanacak konutun metrekaresi ile çarpılır ve konutun rayiç bedeli hesabına temel olan değer bulunur. Daha sonra, konutun rayiç bedeli hesaplanırken değerlendirmeye alınan diğer konutlara göre konum ve özellikleri dikkate alınır. Fazlalık ve eksiklikleri tespit edilir. Yapılan tespite göre hesabı yapılan konuta 10 üzerinden puan verilir. Metrekareye göre hesaplanan değer 80 sayısına ev için verilen puanın eklenmesi ile ortaya çıkan sayı ile çarpılıp 100'e bölünür ve rayiç bedel hesabı tamamlanmış olur. 

Rayiç Bedel nedir? Ayrıntılar için tıklayın...

Rayiç bedeli belirleyen faktörler nelerdir? 

Konutların rayiç bedelleri bulundukları semte göre değişiklik gösterir. Konutun bulunduğu semtin şehir merkezine yakınlığı, doğal ve mimari özelliklere sahip olması, yakınlarında sosyal imkanların bulunması, alışveriş merkezlerinin olması, önemli kurumlara uzaklık ve yakınlığı gibi faktörler rayiç bedeli belirler. Konutun bulunduğu semtin bu imkanlardan uzak olması ise konutun rayiç bedelini düşürür.