Konuta devlet katkısı dönemi resmen başladı

İlk kez konut alacak Türk vatandaşlarına destek olmayı hedefleyen "Konut Hesabı ve Devlet katkısına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Konuta devlet katkısı dönemi resmen başladı

Gayrimenkul sektörünün uzun zamandan beri beklediği "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik, kendine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşlarının yurtiçindeki ilk ve tek konut satın alımarına destek almaya yönelik girişimlerine destek  sunmak amacıyla hazırlandı. 

Konuta destekte 15.000 TL sınırı
Yönetmeliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan tam metnine göre, Devlet, ilk kez konut alacak vatandaşlarına 15.000 TL'yi geçmeyecek şekilde destek sunacak. Devlet Katkısının hesaplanmasında konut edinim tarihindeki birikim eas alınacak ve devlet katkısı tutarı, bu tarihteki birikimin yüzde 20'sini kapsayacak. Süreç, konut hesabının katılımcı ve banka arasındaki sözleşme ve gerektiğinde ürünün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatıyla açılması sonrasında başlayacak. Katılımcılar konut hesabını birden fazla ya da ortak hesap niteliği taşıyacak şekilde açamayacak.

Konuta devlet katkısı dönemi resmen başladı

Konut sahibi olmayanlara tanınan hak
Konut hesabının açıldığı tarih itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgeli kişiler adına konut hesabı açılamayacak. Bir diğer deyişle, destek ilk kez konut sahibi olacak kişilere sunulacak. Söz konusu denetim ise Tapu ve Kadastro Paylaşım sistemi üzerinden tespit edilecek. Yönetmelik, 18 yaşından küçüklerein de veli veya vasisi tarafından konut hesabı açabilmesine olanak tanıyor. 

Devlet konuta ilk destek ödemesini hangi tarihte yapacak? Ayrıntılar için tıklayın...

Devlet desteği için gerekli şartlar
Yönetmelik gereği katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için, şu şartları da yerine getirmesi gerekiyor:

- Türk Vatandaşlığı,
- Tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması
- Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması