Konuta devlet katkısında düzenleme değişti

İlk kez konut alacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 15 bin TL'ye kadar devlet desteği öngören yasaya ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi

Konuta devlet katkısında düzenleme değişti

İlk kez konut satın alacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına devlet katkısı sunan "Devlet Katkılı Konut Hesabı" uygulamasında değişikliğe gidildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Konut hesabında değişiklik içeren maddeler
Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan değişiklik, ilk olarak yönetmeliğin 4. maddesinin dördüncü fıkrasını kapsıyor. Yapılan açıklamada, konut hesabının açıldığı tarihte: 

- Kat mülkiyetli
- Kat irtifaklı
- Müstakil tapulu konut nitelikli taşınmazlara sahip olanlar konut hesabı açamayacaklar.

6. madde değişikliği
Bir diğer değişiklik ise aynı yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen "Konut hasabının vade sonu tarihinin resmi tatile gelmesi halinde, takip eden ilk iş gününde yapılan ödemenin, bu maddeye ait dördüncü fıkrası kapsamında bir ihlal sayılamayacağı" yönündeki cümle oldu. 

Değişiklik ibaresinde: "Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında  bulunan bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgarı tutarlar toplamından az olamaz..." ifadelerine yer verildi. 

Yönetmeliğin 9. maddesi değiştirildi
Aynı yönetmeliğe ait 9'uncu maddenin birinci fıkrasında ise uş değişikliğe yer verildi:

"Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında, 74.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut netilikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması..."