Kuru mülkiyet nedir?

Gayrimenkul ile ilgili kavramlardan olan kuru mülkiyet nedir, ne anlama gelir? işte yanıtı...

Kuru mülkiyet nedir?

Gayrimenkul ile ilgili kavramlardan olan kuru mülkiyet nedir, ne anlama gelir? işte yanıtı... 

Kuru mülkiyet nedir?
Taşınmazın üzerinde kullanma ve ondan yararlanma hakkı bulunmadan o taşınmaza sahip olmak demektir. Diğer adı ise çıplak mülkiyettir. Kuru mülkiyette taşınmazdan yararlanma hakkı başkasına aittir. Mal sahibi taşınmazın sadece sahibi olarak görünür. 

Hukukçulara göre kuru mülkiyet kavramı; bir mal üzerinde malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere, bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkıdır. 

 

Kuru mülkiyet nedir?

 

Kuru mülkiyet sahibinin hakları nelerdir? 
- Kuru mülkiyet hakkı, sahip olan kimseye bir gelir ve yarar sağlamayan ve mal varlığında da değişiklik meydana getirmeyen haktır. 
- Bu hakka sahip olan kişi, emlak üzerinde hiçbir yetkisi olmayan ancak tapu üzerinde ismi yer alan kişidir. 
- Kuru mülkiyet, intifa hakkı başkasına ait olmak üzere sahip olunan mülkiyet şeklidir. Kuru mülkiyette o gayrimenkul ve menkul maldan yararlanma gereği başkasına kılınmıştır. Yani kuru mülkiyet hakkına sahip olan bu maldan yararlanamaz. 
- İntifa hakkının kurulması ile malikin yararlanma yetkisi hakkın sahibi lehine tamamen sınırlandırılır. 
- Kuru mülkiyet, mal sahibinin söz konusu gayrimenkulün intifa hakkını bir başka kimseye verdiği takdirde söz konusu olur. 
- Taşınmaz üzerindeki yararlanma ya da kullanma hakkına intifa hakkı denir.