Lojman kiraları 2018

Lojman kira bedelleri 2018 yılında artırıldı. 2018 yılı için uygulanacak lojman kiraları Resmi Gazete'de yayımlanan 380 sıra no'lu Milli Emlak Genel Tebliği ile belirlendi. Lojman kiraları 2018 yılında ne kadar oldu? Lojman kira bedeli ne kadar arttı? Lojman kira hesaplaması nasıl yapılır? hepsi ve daha fazlasını sizler için derledik...

Lojman kiraları 2018

Lojman kira bedelleri 2018 yılında artırıldı. 2018 yılı için uygulanacak lojman kiraları Resmi Gazete'de yayımlanan 380 sıra no'lu Milli Emlak Genel Tebliği ile belirlendi. 

2018 lojman kiraları 

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,07 TL/metrekare,

b) Kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/metrekare,

c) Kaloriferli konutlarda 4,25 TL/metrekare, kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler ise Madde 4'te yer alıyor. 

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,50 TL/metrekare ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,95 TL/metrekare,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,82 TL/metrekare,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,76 TL/metrekare,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,44 TL/metrekare, ilave kira bedeli alınır.

2017 lojman kira bedelleri 

Lojman kiraları 2016 yılında kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekare başına 1,65 TL, kalorifersiz konutlarda metrekare başına 2,58 TL, kaloriferli konutlarda ise metrekare başına 3,39 TL olarak tahsil edildi. Peki, lojman kiraları 2017 yılında ne kadar arttı? İşte 2017 lojman kiraları...

Lojman kiraları 2017

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,82 TL/metrekare,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,84 TL/metrekare,

c) Kaloriferli konutlarda 3,73 TL/metrekare, kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

* Kira bedellerine ilave olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlarda metrekare başına 0,44 TL ilave kira bedeli tahsil edilir. 

* Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak,aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,83 TL/metrekare,
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,72 TL/metrekare,
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,54 TL/metrekare,
ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,39 TL/metrekare, ilave kira bedeli alınır.

Lojman kiraları 2016

2016 lojman kiraları yurt içindeki konutlardan aylık her bir metrekare için; 

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,65 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,58 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 3,39 TL/m²,

2016 lojman kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olacak şekilde, kapıcı, kaloriferci ya da her ikisinin kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlarda aylık olarak metrekare başına 0,40 kira alınacak. Elektrik, su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılardan tahsis edilecek. Bunların dışında, elektrik sayacının ayrılmaması durumunda metrekare başına 0,75 TL, su sayacının ayrılmaması durumunda metrekare başına 0,65 TL, her ikisinin de ayrılmaması durumunda ise 1,40 TL, kullanılan suyun şehir şebekesi dışındaki kaynaklardan gelmesi durumunda ise 0,,35 TL ilave kira bedeli alınacak. 

2016 lojman kiralarına ek olarak, yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilenlerde oturan kişilerden ısı pay ölçer ya da kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her metrekare için 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 1,35 TL yakıt bedeli alınacak. Bununla birlikte yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen lojmanlarda, ortak kullanım alanındaki elektrik, aydınlatma, su, otomat, gaz ve benzeri gibi giderlerin zorunlu nedenler ile kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanıyor olması durumunda, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedeline ek olarak metrekare başına 15 Ocak 2016 tarihinden itibaren 0,15 TL alınacak. 

Lojman kiraları peşin mi alınır? 

Lojman kira bedelleri aylık ödeniyor. Lojman kiralarının hesaplanması ise konutun brüt inşaat alanı esas alınarak yapılıyor.