Mega projeler için büyük gün: Varlık Fonu yarın komisyonda

Türkiye Varlık Fonu yasa tasarısı yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'a gelecek. Maliye Bakanı Ağbal girişimin, mega projelere önemli destek sunacağını söyledi

Mega projeler için büyük gün: Varlık Fonu yarın komisyonda

Özellikle mega projelerin finansmanında önemli bir rol oynaması beklenen Türkiye Varlık Fonu, yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Türkiye'nin mega projelerinde itici güç olacak..." dedi.

Varlık Fonu yasa tasarısı yarın komisyonda
Türkiye Varlık Fonu'nun kurulması çalışmalarının sürdüğünü ve teknik çalışmaların hemen hemen tamamlandığını belirten Ağbal, fon ile birlikte pasif konumda bulunan kamu kaynaklarının harekete geçeceğini söyledi. Ağbal, hareketsiz durumda bekleyen kamu kaynaklarının Türkiye Varlık Fonu ile birlikte harekete geçirileceğini ve yönetimin fona devredileceğini belirterek:

"Bu çalışmalar neticesinde oluşturulacak kaynakla Türkiye'nin büyümesine katkı yapılacak yeni bir fon oluşturulacak. Böylece bir taraftan piyalardaki dalgalanmaların azaltılmasına destek olunacak; diğer taraftan da Türkiye, mega projelerde önemli bir itici güce kavuşmuş olacak..."  şeklinde konuştu.

Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Naci Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin tasarının salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geleceğini hatırlatarak: ""Hükümetimiz, ekonomiyle ilgili alması gereken her bir adımı teker teker alıyor, Meclis'imiz çalışıyor. Yapacağımız tüm düzenlemeler özel sektöre cesaret verecektir..." ifadelerini kullandı.