Mega yatırımların finansmanında yeni aktör: Varlık Fonu

Devletin elinde var olan varlıkları yatırıma dönüştürecek Varlık Fonu tasarısı TBMM'ye geldi. Ana gelirini özelleştirmeden elde edecek fon, mega projelerin finansmanında da aktif rol oynayacak.

Mega yatırımların finansmanında yeni aktör: Varlık Fonu

Devletin elinde bulunan değerlerin aktif yatırımları dönüştürülmesi sürecini yönetecek Varlık Fonu için hazırlanan kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Ana gelirini özelleştirme kaynaklarından edinmesi beklenen Varlık Fonu, Türkiye'deki mega yatırımların finansmanında da önemli rol oynayacak ve kamunun borçlanma yükünü hafifletecek. 

Varlık Fonu tasarısı mecliste
Türkiye Varlık Fonu için son aşamaya gelindi. Konuyla ilgili olarak hazırlanan "Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" meclise sunuldu. 

Varlık Fonu nedir?
Tasarı ile birlikte ilk adım olarak devletin elinde var olan fon ve gelirlerin belli yüzdesi ile kaynakları oluşturulacak olan Türkiye Varlık Yönetimi Anonim Şirketi kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, hisse senedi, mevduat sertifikaları, altın gibi sermaye piyasası araçlarıyla ilgili işlemlerde aktif rol alacak. Varlık Fonu'nun bağlı olduğu bu şirketin 50 milyon TL'lik kuruluş sermayesi ise Özelleştirme Fonu tarafından karşılanacak

Mega yatırımların finansmanı ve devletin borç yükünü düşürmek
Tasarıya göre Varlık Fonu, zamanla kendi kaynaklarını yaratan bir yapıya kavuşacak. Böylece Türkiye'de hayata geçirilecek olan mega yatırımarın finansmanında da önemli bir rol oynayacak. Böylece hayata geçirilen köprü, otoyol ya da nükleer santral gibi altyapı projelerinde kamu kesim borcunun artırılmadan finansman sağlanmasına olanak tanıyacak.  Diğer taraftan Varlık Fonu, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolunu da azaltmak, finansal sitres ortamında da piyasalara dengeleyici bir unsur olmak gibi misyonlar da üstlenecek.