Mega projelerde Danıştay kararı nasıl yok sayılır?

Hükümet, ÇED Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay 14. Daire'nin etkinliğini kırmak için yasal hazırlıklara başladı

Mega projelerde Danıştay kararı nasıl yok sayılır?

Mega projelerin başlayabilmesi için hayati önem taşıyan ve 25 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Hükümet tarafından hazırlıkları yapılan Torba Yasa ile uygulanabilir hale getirilecek. Zira, söz konusu yönetmeliğe ilişkin, 2 Şubat 2016 tarihli Danıştay 14. Daire yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Bir diğer deyişle Hükümetin Torba Yasa girişimi, Danıştay'ın etkinliğinin kırılmasına yönelik bir karşı hamle olarak yorumlanabilir.

Hükümet girişimi Danıştay'ın hangi kararını hedef alıyor?
Danıştay 14. Daire tarafından alınan karar, proje başvuru, uygulama ve inşaa sürecini değerlendirmenin yeterli olmadığını, entegre bir projenin birden fazla ÇED sürecine ayrılmasına imkan veren düzenlemenin de hukuka aykırılık içerdiğini vurgulamıştı.  Diğer taraftan Danıştay 14. Daire'ye göre, bu tip girişimlerde halkın yeterince bilgilendirilmesi gerekiyordu. Ancak ÇED süreçlerinde halkın yeterince bilgilendirilmediğine dikkat çeken Danıştay: "Projelerden etkilenen halkın yaşadığı yerlerde anons ve ilanın rahatlıkla öğrenebileceği herhangi bir düzenlemeye rastlanmamakta..." ifadelerini kullanmıştı

Hükümet tarafından TBMM'ye gönderilen yasa taslağında Kanal İstanbul'u ilgilendiren maddeler hakkında bilgi için tıklayın...

Torba Yasa neyi hedefliyor?
Hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaya hazırlanan Torba Yasa kapsamında Danıştay'ın yukarıdakine benzer kararlara varan etkinliğinin kırılması planlanıyor. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan akademisyenler, Danıştay'ın bu zamana dek aldığı kararlar ile ÇED Yönetmeliğinin neredeyse tüm maddelerinin hukuksuz olduğunu gösterdiğini belirterek, Torba Yasa ile Danıştay tarafından "Yapılamaz!" denen tüm projelerin mümkün hale geleceğini savundu. 

Torba Yasa'da geçen madde ile birlikte özellikle Kanal İstanbul'un hayata geçme sürecinde karşılaşılması olası aksaklıkların Hükümet cephesince kolaylıkla aşılması planlanıyor.