Milli Emlak,2016 lojman kiralarını belirledi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2016 yılı içinde kamu konutlarının aylık kira bedellerinin belirlendiği tebliğ, 7 Ocak tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Emlak,2016  lojman kiralarını belirledi

Milli Emlak'ın, 2016 yılı içerisinde genel müdürlüğe bağlı lojman ve kamu konutlarında aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Milli Emlak Lojman Kiraları ne kadar?
Tebliğe göre, yurt içinde yer alan kamu konutlarından kerpiç, ahşap bağdadi ve benzer nitelikte olanlar için metrekare başına 1.65 TL, kalorifersiz konutlar için ise metrekare başına 2,58 TL kira tahsis edilecek. Milli Emlak, kaloriferli lojmanlardan alınacak kira bedelini ise metrekare başına 3.39 TL olarak belirledi. Tebliğ'de kira bedeline yapılacak ilaveler hakkında da şu bilgiler verildi:

  • Elektrik ve su bedelleri kullanıcıdan tahsil edilecek. Ancak sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik su ya da her iki hizmet için, belirlenen kira bedellerine ek olarak her bir metrekare için, metrekare başına 0.75 TL elektrik, 0.65 TL su, her iki kalemde de ayrılmanın mümkün olmadığı durumlarda ise metrekare başına 1.40  kira alınacak. 
  • Konutlardaki su, şehir şebekesinin dışında kuyu, artezyen, kaynak ya da benzeri yöntemlerle karşılanıyorsa metrekare başına 0.35 TL ilave kira bedeli alınacak.
  • Isı pay ölçer ve kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlardan, her metrekare başına 1.35 TL ek kira bedeli alınacak
  • Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, bir üst maddede, birinci fırkadaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında yakıt bedeli kullancıdan tahsis edilir.
  • Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda da, ortak kullanımda, kira ve yakıt bedellerine ek olarak metrekare başına 0.15 TL ek pay alınacak. 

Söz konusu fiyatlar 15.1.2016 tarihinde yürürlüğe girecek.