Mimarlığa felsefece bakış

Braas çatı sistemleri ve Maltepe Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen mimarlık ve felsefe sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleşti

Mimarlığa felsefece bakış

30 Aralık 2013/ emlakwebtv

Braas Çatı Sistemleri, Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile birlikte, alanında çok değerli isimlerin katıldığı “Mimarlık ve Felsefe: Mimarlığı Yeniden Düşünmek” başlıklı sempozyumda mimarlık ve felsefe arasındaki yakın bağ masaya yatırıldı.
Mimarlığın felsefeyle ilişkisi, mimarlığa felsefece bakış, öteden beri mimarların ve filozofların gündeminde ağırlıklı olarak yer alıyor. Mekân olarak kentlerin durumu, kenti hep yeniden oluşturan mimarın; kenti nasıl algıladığı, geçmişin ve şimdinin yüküyle kentin geleceğine nasıl baktığı ve onu nasıl kurguladığı günümüzde her zamankinden daha çok önem taşıyor.

“Mimar” günümüzde ne durumda
”Mekân yaratan ya da oluşturan bir özne olarak “mimar” günümüzde ne durumda? Mimarlar bilen, eyleyen, değiştiren özneler olarak kendilerini, yaptıkları işi nasıl değerlendiriyor? Mimari tasarımda insan ve insan ihtiyaçları ne ölçüde belirleyici? Bir ‘çözüm’ bağlamı olarak mimari tasarımın yerel – evrensel gerilimindeki duruşu ne gibi özellikler taşıyor? Mimari çözümler insanı insan yapan nitelikleri, özellikleri, kısacası insanın varlık koşullarını ne ölçüde dikkate alıyor? Mimarlar zamanın ruhundan nasıl etkileniyor ya da zamanın ruhunu nasıl etkiliyor?”
Braas Çatı Sistemleri, Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünün ortaklaşa düzenlediği “Mimarlık ve Felsefe: Mimarlığı Yeniden Düşünmek” başlıklı sempozyum özetle bu soruları yanıtlamayı amaçladı.