Muaccel ne demek?

Borç alacak ilişkilerinden vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi nedenler ile borcun borçludan istenebilir hale gelmesine muacceliyet denir. Peki Muaccel ne demek? İşte yanıtı...

Muaccel ne demek?

Borç alacak ilişkilerinden vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi nedenler ile borcun borçludan istenebilir hale gelmesine muacceliyet denir. Peki Muaccel ne demek?

Muaccel ise ipotekli borç senedindeki alacak, faizlerin ödenmesi gereken tarihte, bu tarihten en az altı ay önce alacaklı ya da borçlu tarafından diğer tarafa yapılacak bildirimle muaccel olur. 

Muaccel ne demek? sorusunun yanıtı ise şöyle; Muaccel peşin olarak ödenmesi gereken demektir. Muaccel olur demek ise istenebilir hale gelmektir. 

Muacceliyet ise yasalar doğrultusunda Medeni Kanun ile şöyle tanımlanmıştır; 

MADDE 900
Aksi kararlaştırılmadıkça; İpotekli borç senedindeki alacak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, faizlerin ödenmesi gereken tarihte, bu tarihten en az altı ay önce alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa yapılacak bildirimle muaccel olur.   

Muacceliyet Borçlar Kanunu kapsamında ise; 

''Bir malvarlığı veya işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur”

2 yıl süreyle borçlu devralanla birlikte borçlu olarak sorumluluk alma durumundadır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme ya da duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise muacceliyet tarihinden itibaren işlemeye başlar. Borçların bu yol ile üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlar ile özdeştir. Bildirme ya da ilanla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz.