Parsel Sorgulama Uygulaması özellikleri!

2012 yılında ortaya çıkan "Parsel Sorgulama Uygulaması" tapu işlemlerini elektronik ortam üzerinden yapılmasını sağlamıştır

Parsel Sorgulama Uygulaması özellikleri!

Parsel; sınırları harita üzerinde belirtilmiş arazi parçasıdır. İki türü vardır. Bunlar; Kadastro Parseli ve İmar Parseli’dir. Kadastro Parseli; Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir. İmar Parseli ise imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir.

Parsel türleri ve şekilleri ile ilgili kafa karıştırıcı birçok terim vardır. Parsel cephesi, Parsel derinliği, Parsel numarası, Parsel büyüklüğü, Parsel genişliği gibi.

Parsel cephesi; parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephedir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesi olur. Parsel derinliği; Arazinin ön cephe hattı ve arka cephe hattı arasında kalan mesafedir. Parsel numarası ise bir ada içerisinde bulunan parsellerin her adasına 1’den başlayarak verilen numaraya denir.

Parsel büyüklüğü hesaplama
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 17. Maddesi’ne göre; İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki; bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez.

Parsel sorgulama uygulaması
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kapsamında ülke genelinde işlem yapan 957 tapu müdürlüğünün tamamı 1 Mayıs 2012 tarihi itibari ile işletime alınmış ve vatandaşlarıntüm tapu işlemlerinin bu sistem üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Ayrıca kadastro müdürlüklerimiz tarafından üretilen kadastro bilgilerinin, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması amacıyla kurumumuz tarafından geliştirilen Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) 2011 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.