Polisan, sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi

Sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdüren Polisan, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını aldı

Polisan, sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi

2010 yılından itibaren ihtiyaç duyduğu tüm enerji kaynaklarını sistem yaklaşımıyla yönetmeye başlayan Polisan kurduğu sistemi belgeleyerek Ocak 2015'te Tüv Rheinland denetiminden başarıyla geçti ve TS EN ISO 50001 belgesine sahip oldu.

Enerji yönetiminde güçlenme hedefi
Polisan, mevcut kalite, çevre, iş güvenliği ve sağlığı, müşteri memnuniyeti yönetimi gibi sahip olduğu sertifikalara ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını da ekledi. Polisan şirketlerinde, süreç yaklaşımıyla enerji yönetimi için en iyi uygulamalar teşvik ediliyor, enerji yönetim davranışları güçlendiriliyor ve böylelikle süreklilik sağlanıyor.  Polisan Holding ve grup şirketlerinde, 1997 yılında Üçlü Sorumluluk Taahhüdü, daha sonra aldığı çevre sertifikası ve oluşturduğu politikalar doğrultusunda enerji verimliliği çalışmaları başlatıldı

Karbon ayak izi çalışmaları
Holding ve grup şirketleri olan Polisan Boya, Polisan Kimya ve Poliport'ta elektrik, su, yakıt, buhar, hava, azot gibi tüm enerji kaynakları, belirlenen enerji politikası doğrultusunda etkin kullanarak, enerji tüketimlerini kontrol altında tutuyor, hesaplanan enerji kritiklik seviyeleri esas alınarak verimlilik çalışmaları yürütüyor. 2012 yılında sektöründe gönüllü olarak kurumsal karbon ayak izi çalışmalarını başlatan ve faaliyetlerinden kaynaklanan enerji kullanımına bağlı karbon salınımını azaltan Polisan yarattığı tüm çevresel izleri en aza indirmeyi hedefliyor.

Polisan, sürdürülebilirlik kavramını markasına ve hizmetlerine entegre etmeyi benimserken, bu amaçla çevresel sürdürülebilir üretim prensibiyle stratejilerini ve yatırımlarını her aşamada ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan artı değer yaratacak şekilde oluşturuyor ve kurduğu yönetim sistemleri ile bu çalışmalarını güvence altına alıyor.