Reform paketi inşaat sektörüne ne vaat ediyor?

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen Yatırım Reform Paketi, dün Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından açıklandı. Pakette inşaat sektörünü yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor

Reform paketi inşaat sektörüne ne vaat ediyor?

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen Hükümet, "Yatırım Reform Paketi"ni dün kamuoyu ile paylaştı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından detayları açıklanan paketti, inşaat sektörünü de yakından ilgilendiren önemli maddelere yer veriliyor.

Yatırım reform paketi inşaat sektörünü canlandırır mı?
Türkiye ekonomisinin yerli ve yabancı yatırımcılar için daha elverişli hale getirilmesini hedefleyen Yatırım Reform Paketi, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli taraından kamuoyu ile paylaşıldı. Pakette, inşaat sektörü açısından kritik öneme sahip maddeler dikkat çekti.

- Arazilere emlak vergisi muafiyeti
Yatırım Reform Paketinin gayrimenkul sektörü açısından en önemli maddelerinden biri, yatırımlar için iktisap olunan ya da bu yatırımlar için tahsis edilen arazilere Yatırım Teşvik Belgesi Süresince emlak vergisi muafiyetinin sağlanması olacak. 

- Yatırım Teşvik Belgeli binalar harç istisnası
Bir diğer düzenleme ise Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalara bina harcı istisnası getirilmesi olacak. Diğer taraftan imarla ilgili harçlara ilişkin istisna ile de 5 yıl süreyle emlak vergisi istisnası getirilecek.

- Yabancılara konut alım teşviki:
Yatırım Reform Paketi, alımlarda düşüş eğiliminin yaşandığı yabancı alımların da yeniden ivme kazanmasını hedefleyen bir maddeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Buna göre Türkiye'den konut alan yabancıya önce oturum hakkı, sonrasında ise vatandaşlık verilecek. 

- Kira sertifikası kurumlarına revizyon:
Yatırım Reform Paketi kapsamında ayrıca kira sertifikasına ilişkin kurumlar da yeniden düzenlenecek. Hedef, farklı kira sertifikası düzenlemesinde kapsamın genişletilmesi