Sektörün dev rantından alt gelir grubuna ne düşer?

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gayrimenkul sertifikalarının Borsa İstanbul'da işlem görmesini sağlayacak yasal düzenlemeler için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

Sektörün dev rantından alt gelir grubuna ne düşer?

Türkiye'de özel sektör tarafından hayata geçirilen konut projelerinin "alt gelire sahip sosyal sınıflar" tarafından karşılanması olanaksız maliyeti, devleti uzunca bir süredir "gelir paylaşımı" modellerinde bir arayışa itmişti. En nihayetinde üzerinde anlaşılan bir yöntem olarak gayrimenkul sertifikasının uygulanabilirliği ile ilgili tartışmalar yakın geçmişte dile getirilmiş ve kamuoyuna sunulmuştu.

Gayrimenkul sertifikası nedir?
Söz konusu girişim hayata geçirilen bir konut projesinde bağımsız birim satın alma imkanı bulunmayan kişilerin, bu yatırıma hisse satın alarak katılımını sağlayan özelliğiyle dikkat çekiyor. Hükümetin 2016 yılı eylem planında yer alan sistem, inşa eden firma tarafından finansmanda kullanılmak üzere ihraç edilen menkul değerler anlamına da geliyor. 

 

Sektörün dev rantından alt gelir grubuna ne düşer?

 

Bakan Şimşek: "Gayrimenkul sertifikasında sona doğru"
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dün yaptığı bir açıklama ile "gayrimenkul sertifikası" konusundaki çalışmaların sürdüğünü ve sona yaklaşıldığı bilgisini verdi. TOKİ ve Başbakanlık arasında konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve toplantılara Borsa İstanbul'un katılım gösterdiğini belirterek:

"Dar gelirli vatandaşlarımız açısından da kuraya katılıp, kurada konut çıkmaması ya da konutun peşinatını ödeyebilecek durumda olunmaması durumlarında dahi en azından mali güçleri nispetinde gayrimenkul sertifikası alma ve gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişten faydalanma imkanı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. 

TOKİ'nin öncülüğünde
Gayrimenkul sertifikası alanında çalışmaların başlaması ve sertifika ihracatının gerçekleşmesi ile birlikte konut piyasasındaki hareketliliğin sermaye piyasasına yansıyacağına da da dikkat çeken Şimşek:

"Sertifikaların gösterge niteliğinde konut fiyatlarının oluşmasına yol açması, hızl finansman ile toplanan fonların da yeni projelere aktarılmasına imkan sağlanacak. Böylece sektörün büyüme hızı da artacak..." dedi.