Sit alanı nedir?

Korunması gereken doğal değerlerin olduğu bölgeler ve yerler sit alanı olarak korunuyor. Peki, sit alanı nedir? İşte yanıtı...

Sit alanı nedir?

Doğal güzelliklerin ve tarihi değerlerin olduğu gibi geleceğe aktarılması için korunması gerekiyor. Nadir olan bu alanlar ise sit alanı olarak korunuyor. Peki, sit alanı nedir? İşte yanıtı...

Sit alanı nedir? 

Sit alanı en basit ifade ile korunması gereken alanlardır. Sanatsal, estetik, tarihsel ve bilimsel önemi nedeniyle koruma altında olan yapı ve çevrelere sit alanı denir. Sit alanı ise 4 çeşide ayrılıyor. 

- Arkeolojik sit alanı
- Doğal sit alanı
- Kentsel sit alanı
- Tarihi sit alanı

Sit alanı nedir?
Arkeolojik sit alanı

İnsanlığın varolşundan günümüze kadar ulaşmış eski uygarlık ürünlerini, yaşadıkları devrin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı alanlara arkeolojik sit alanı denir. Arkeolojik sit alanları yer altında, su altında ve yer üstünde bulunabilir. 

Sit alanı nedir?
Doğal sit alanı

Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, nadir bulunan ve korunması gereken alanlardır. Doğal sit alanları da kendi arasında, birinci derece doğal sit alanı, ikinci derece doğal sit alanı ve üçüncü derece doğal sit alanı olarak ayrılır. 

Sit alanı nedir?
Kentsel sit alanı

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen farklı medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devrin sosyal, ekonomik ve mimari özelliklerini yansıtan kent kalıntılarının olduğu alanlara kentsel sit alanı denir. 

Sit alanı nedir?
Tarihi sit alanı

Milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla korunması gereken alanlara da tarihi sit alanı deniliyor. 

Türkiye geneli sit alanları
Arkeolojik sit alanı: 13 bin 295
Kentsel sit alanı: 266
Tarihi sit alanı: 158
Kentsel arkeolojik sit alanı 32
Karma sit alanı: 77
Çakışan sit alanları (doğal sit alanı ile) 358