Sona yaklaşan mega projede yargı şoku

Ankara 12. İdare Mahkemesi, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Körfez Geçiş Köprüsü projesinin ÇED'den muaf tutulamayacağı kararına vardı

Sona yaklaşan mega projede yargı şoku

Çevreve Ekoloji Hareketi avukatlarından Erol Çiçek tarafından, İstanbul-İzmir Otoyolu projesi ve İzmit Körfez Geçiş Köprüsü Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme raporundan muaf tutulması hususuna itiraz üzerine açılan davayı görüşen Ankara 12. İdare Mahkemesi başvuruyu haklı buldu. Mahkeme, söz konusu projelerin ÇED raporundan muaf tutulamayacağı kararını aldı.

Oybirliğiyle alınan karar
Avukat Erol Çiçek'in konuyla ilgili ilk başvurusunu 7 Temmuz 2014 tarihinde ÇED sürecinin başlatılması istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığı ancak Bakanlığın bu başvuruyu reddettiği öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu başvuruyu projenin ÇED sürecinden bağımsız olduğu gerekçesiyle reddetmesi üzerine mahkemeye başvuran Çiçek, 2 Ekim tarihli kararla haklı bulundu.

Körfez Köprüsü'nün açılış tarihini öğrenmek için tıklayın...

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararın tebliğini izleyen 30 günlük süre içerisinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunma hakkını saklı tutarak, "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve İzmit Geçiş Projesi için, Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarının başlaması yolundaki davacı isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı"  kararına vardı. 

İzmik Köprüsü'nden geçiş kaç lira olacak? Öğrenmek için tıklayın...

İnşaat çalışmaları duracak mı?
Kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen Avukat Çiçek'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurarak, inşaat faaliyetlerinin durması ve en geç 30 gün içinde ÇED sürecinin başlaması talebinde bulunduğu öğrenildi.