Tapu harcı hesaplama 2016 nasıl yapılır?

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı alınan tapu harcı hesaplama 2016 yılında nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Tapu harcı hesaplama 2016 nasıl yapılır?

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı alınan tapu harcı hesaplama 2016 yılında nasıl yapılır? İşte yanıtı... 

Tapu harcının belirlenebilmesi için önce söz konusu gayrimenkulün tapuda satış bedeni belirleniyor. Bu bedel kredili alımlarda kredi üzerinde, nakit alımlarda emlak vergisinde beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. 

Tapu harcı hesaplama 2016 nasıl yapılır? 

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarına ödenecek tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilir ama gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması durumunda tapu harcının gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanması ve ödenmesi gerekir. 

 

Tapu harcı hesaplama 2016 nasıl yapılır?

 

Tapu harcı nereye ödenir? 

Tapu harcı, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığı'nın yetki vermesi durumunda ilgili kuruluşlara da ödenebilir. Aynı zamanda tapu müdürlüğünden e-tahsilat uygulaması ile de ödenebilir. 

Tapu harcını kim öder? 

Hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gereken tapu harcı ödemesi yapılmadan tapu dairesinde işlemler tamamlanamıyor.

 

Tapu harcı hesaplama 2016 nasıl yapılır?

 

Tapu harcı eksik ödenirse

Tapu harcının, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği ya da beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilirse, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç hem  devreden hem de devir alandan tahsil edilir. Her iki taraf için ayrı ayrı harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası kesilir. 

Tapu dairesinde gereken belgeler nelerdir? 

* Satıcının, 6 aydan önce çekilmiş 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi, temiz belgesi.

* Alıcının, 6 aydan önce çekilmiş 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi.

* Gayrimenkulün belediye rayiç belgesi ve tapunun aslı veya fotokopisi, ödemede kredi kullanılmış ise, ipotek.