TMMOB'den iş güvenliği çağrısı

TMMOB tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen "3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" etkinlikleri bu yıl DİSK, KESK ve TTB ile birlikte gerçekleştiriliyor

TMMOB'den iş güvenliği çağrısı

TMMOB tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen '3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri bu yıl DİSK, KESK ve TTB ile birlikte gerçekleştiriliyor.

İş cinayetlerine karşı ortak basın toplantısı
DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, 3 Mart 2015 tarihinde TMMOB'de konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek başlatılan imza kampanyası hakkında bilgi verdi. 

Kozlu madencilerinin hatırası
3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşanan ve 263  madencinin hayatını kaybettiği kazanın yıldönümünde ilan edilen "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" bu yıl da etkinliklerle sürüyor. Düzenlenen Basın Toplantısı'nda konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı geçen sene yaşanan, Soma, Ermenek, Esenyurt ve Torunlar Center iş kazalarına dikkat çekerek:

'İşçi Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana ilişkin göstergeler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin en önemli göstergelerin başında gelmektedir. Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan "yama" tedbirlerle iş cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için "Önce insan, önce sağlık, önce güvenlik" anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durduramayacaktır.' dedi.