TMMOB: Topçu Kışlasıyla ilgili hukuki süreç sürüyor

TMMOB İstanbul Şubesi, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Topçu Kışlası'nın yapılabilirliğine ilişkin "Mahkeme kararları netleşti" açıklamasının doğru olmadığını açıkladı.

TMMOB: Topçu Kışlasıyla ilgili hukuki süreç sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın: "Mahkeme kararları Topçu Kışlası'nın yapılabileceği yönünde" netleştiği yönündeki açıklamaları, TMMOB İstanbul Şubesi tarafından yalanladı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, Taksime'e bir kışla yapılmasına ilişkin hükmün iptali ile ilgili davanın hala sürdüğüne dikkat çekildi.

TMMOB'den Topçu Kışlası ve hukuki süreç açıklaması
Gezi Parkı'na ilişkin hukuki süreçlerinin devam ettiğine vurgu yapan açıklamada, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin Taksim Gezi Parkı'nı yapılaşmaya açan imar planını iptal ettiği hatırlatılarak, Danıştay 6. Dairesi'nin ise kararın gerekçesini genişleterek onadığı vurgulandı. TMMOB açıklamasında, sonradan atanan Danıştay üyelerinin kabul edilemez gerekçelerle "karar düzeltme kararı" aldığı da belirtilerek:

"Şuanda dava süreci kapsamında Gezi Parkı için keşif günü bekleniyor. Ayrıca yine stratejik planda Taksim'e bir kışla yapılmasına ilişkin hükmün iptali ile ilgili dava da hala sürmektedir..." ifadelerine yer verildi. 

Danıştay üyelerinin bozma gerekçesi
Danıştay 6. Dairesi, 10. İdare Mahkemesi'nin Kararı'nı, planların iptalini gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçesiyle bozmuş ve bilirkişi raporunun da hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediğine kanaat getirmişti.