Veraset ve intikal vergisi!

Miras kalan gayrimenkuller için ödenen veraset ve intikal vergisi 2017 ne zaman ödenecek? İşte veraset ve intikal vergisi...

Veraset ve intikal vergisi!

Miras kalan gayrimenkuller için ödenen veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenecek? İşte veraset ve intikal vergisi... 

Miras kalan gayrimenkuller için ödenen veraset ve intikal vergisi, intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödenir. Peki, veraset ve intikal vergisi ödemesi ne zaman yapılır? 

Altı taksitle ödenebiliyor

Veraset ve intikal vergisi toplam 6 taksitle ödenebiliyor. Vergi ödemeleri ise vergi dairelerine yapılıyor. 1 nci taksiti Mayıs ayında ödenen veraset ve intikal vergisinin 2 nci taksiti Kasım ayında ödeniyor. Vergiyi kendisine miras kalan herkes değil sadece istisna sınırından yüksek değerde miras kalanlar ödüyor. 

Veraset ve intikal vergisi 

Veraset ve intikal vergisi ile ilgili 48 seri no lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre matrah dilim tutarları; 

(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.