Yapı denetiminde yeni düzenleme için geri sayım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim sürecinde uygulanacak yeni ilkeleri belirleyen yasal düzenlemede sona yaklaştı. Bakan Özhaseki: "Müteahhit ile denetimi yapan firma arasındaki bağı koparacağız." dedi

Yapı denetiminde yeni düzenleme için geri sayım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim sürecinde sürdürülen çarpık ve suistimale açık işleyiş sistemini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yasal düzenleme ile birlikte öncelikli olarak müteahhit firma ile yapı denetim firması arasındaki ilişkinin koparılması hedeflenirken, elektronik bir sistem üzerinden otomotik bir eşleştirme yapısının oluşturulmasına da gayret gösterilecek

Bakan Özhaseki açıkladı

Bugün İmar Barışı düzenlemesi kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapı denetim sisteminde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak da bilgi verdi. Yapı denetim sürecinde halen uygulanmakta olan sistemde arsa sahibinin "bina denetimi" işin angarya olarak görmesi sebebiyle müteahhitle anlaşmaya vardığını söyleyen Bakan Özhaseki: "Müteahhit de gidiyor, para vererek kendisini denetleyecek yapı denetim şirketini tutuyor. Yani nüteallit de inşaatı denetleyecek kişiyi satın almış oluyor. Bu durumda sizi hakkıyla denetlemesini bekleyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı. 

Hedef müteahhitle şirket arasındaki bağı koparmak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni sistemde temel hedefin müteahhitlerle yapı denetim firmaları arasındaki bu koordinasyonun kırılması olduğunu belirterek: "Bu süreci suistimal edenler var. Evet hakkıyla yapanlar da var. Ama sıkıntıların ve şaibelerin olduğu yerler de var. Hedefimiz bunları engellemektir." demişti. 

Elektronik sistem ve otomatik eşleştirme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yeni düzenleme ile birlikte elektronik bir veri tabanı oluşturulacağını ve hak sahibinin de yapı denetimi için bu sisteme girdiğinde karşısına sıradan çıkan firma ile süreci yönetmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini de belirterek: "Elektronik olarak sıralı yerler olacak. Yapı sahibinin karşısına da kim çıkıyorsa o denetleyecek. Böylece vatandaşın açık pazarlıkla firma aramasının da önüne geçmiş oluyoruz." dedi. Fiyat konusunda da özel önlemler aldıklarını vurgulayan Özhaseki:  "Eskiden yüzde 1.5'tan başlıyordu. Şimdi ise 1.5 olarak belirledik. Bakanlık olarak uygun bir fiyat belirledik. Bakanlığı yatırılan parayı da daha sonra firmaya veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

2015 Nisan ayında düzenleme yapılmıştı

2023 vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı denetim sistemine yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişikliklere gitti. 23 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle birlikte, insşaatlardaki iş sağlığı ve güvenliği kontrollerine ilişkin 6331 sayılı yasa ile uyum sağlanmış oldu.​Yeni düzenleme sayesinde, teminat alınması yöntemi ile yapı denetim sisteminde yer alan mimar ve mühendislerin sorumluluk bilincinin artması ve vatanlaşlara daha kaliteli hizmet sunuluyor.

Yapı düzenlemeleri ve denetim hizmetleri
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşları ile sorumlu denetim elemanlarının Kanuna aykırı fiil ve davranışlarının tespiti halinde yine Kanunun 8 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıla kadar faaliyet durdurma cezası verilen madde değiştirildi. Yapılan değişiklik ile söz konusu cezanın yerine eylem – yaptırım dengesi gözetilerek para cezası verilmesinden yeni iş almaktan men cezası verilmesine ve belge iptali yapılmasına kadar kademelendirilen yeni bir ceza sistemine geçildi.

Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirmiş olan değişiklik ile birlikte bir kuruluşun ceza alması halinde sorumlu olduğu ve herhangi bir denetim hatası da bulunmayan tüm inşaatların durdurulması yerine sadece denetim hatası bulunan inşaat ile ilgili işlem yapılacak ve böylece diğer tüm inşaatlara ilişkin yapı sahibi olan vatandaşların, yapı müteahhitlerinin ve yapı denetim kuruluşlarının mağdur olması engellenecek.

Böylece gerek ilgili idareler nezdinde yapının mühürlenmesi ve yeniden ruhsata bağlanması şeklinde yürütülen bürokratik işlemler de azaltılarak işlerin kolaylaştırılması sağlanacak ve denetim hatası bulunmayan inşaatların durdurulmadan devamına izin verilerek ülke ekonomisinin de zarar görmesi engellenecek.