Yargıtay'dan çarpıcı kira sözleşmesi kararı

Yargıtay, sözleşmede kira bedelinin hangi kriterler ölçüsünde artacağı yönünde bir maddenin bulunmaması halinde ev sahibinin tek taraflı artış talebine uymayan kiracının tahliyesi talebini reddetti.

Yargıtay'dan çarpıcı kira sözleşmesi kararı

Yargıtay tarafından alınan bir karar kira sözleşmesindeki eksik maddenin hem ev sahipleri hem de kiracılar açısından uygulamasına ilişkin önemli bir emsal karar oluşturdu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nde görülmekte olan bir davaya ilişkin yapılan değerlendirmede, sözleşmede kira artış bedelinin hangi ölçülerde artırılacağına ilişkin bir maddenin yer almaması halinde ev sahibinin tek taraflı kira artış talebi ve kiracının da buna uymaması halinde tahliye talebinin reddedilmesine karar verildi. 

Kira sözleşmesinin en kritik maddesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından alınan karar, kira artış oranları ekseninde ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşanan bir olayda evini kiraya veren bir kişinin "kiracısının tahliyesine" ilişkin talebi Yargıtay tarafından reddedildi. Davacı tarafın "kira sözleşmesinde" kiranın hangi koşullara göre artış göstereceğine ilişkin bir madde bulunmamasına rağmen kiracıya Üretici Fiyat Endeksi oranında artış talep etmesi ve kiracının bunu reddetmesi üzerine başlayan davada mahkeme, ev sahibini kiracının ev boşaltması talebini reddetti. 

Yerel mahkeme talebi onaylamıştı

Ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getiren olayda ev sahibi kiracının zamanı geldiğinde artış yapmaması üzerine yıllık bazda eksik ödenen farkın ödenmesi için ihtar göndermesine karşın farkı ödememekte direnmesi üzerine hukuki sürece başvurmuştu. İlk talepte kiracının temerrüt nedeniyle tahliyesi talebiyle açılan davada kiracının savunması ise "sözleşmede artış maddesi bulunmadığı" ilkesi üzerinden sürdürülmüştü. Tarafları dinleyen Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesi de başvuruyu haklı bulmuş ve kiracının ev tahliye etmesine karar vermişti. 

Ev sahibi ve kiracılar için emsal karar

Yerel mahkemenin tahliye kararına üst mahkemeye taşımak yoluyla itiraz eden kiracı ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce görüşülen davada haklı bulundu. Temyiz davasında Daire aldığı karar ile yerel mahkemenin aldığı tahliye kararını oy birliği ile bozarak kiracı lehine karar aldı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında, taraflar arasında imzalanan 1 yıl süreli kira sözleşmesinde uyuşmazlık bulunduğu ve sözleşmedeki aylık kira bedelinin 350 TL olarak kararlaştırıldığına dikkat çekildi.

Kira tutarının ispatı kiraya verene aittir

Davacının kira bedellerinin yıllık Üretici Fiyat Endeksi artışı doğrultusunda gerçekleştirileceği yönünde bir düzenleme yapmadığına dikkat çekilen kararda davacının kira bedellerinin ÜFE artışı bazında ödenmemesi sebebiyle tahiye talebinde bulunduğunu söyledi. Yargıtay, buna karşın davacının davaya konu kira tutarının ispatıyla yükümlü olduğunu ve davacının tek yanlı kira oranı ve kira bedeli belirlemesine de itibar edilemeyeceğini belirterek: 

"Kiraya veren, kira miktarının ÜFE ile artırılacağını ispat edemediğine göre, aylık kiranın sözleşmede yazılı olan 350 lira olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verdi. Kararda ayrıca istenmekte olan kira parasının verilen sürede ödenmemesi halinde akdin feshedilmiş olacağına e bu durumda da sürelerin yasalarca düzenlenmiş olduğuna da dikkat çekildi.