Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında risk grubuna giren binalar yıkılarak ynileri inşa ediliyor. Bu süreçte binaların yıkılması için bazı izinler gerekiyor. Peki yıkım ruhsatı nedir? Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir?

Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında risk grubuna giren binalar yıkılarak ynileri inşa ediliyor. Bu süreçte binaların yıkılması için bazı izinler gerekiyor. Peki yıkım ruhsatı nedir? Yıkım ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir? 

Riskli yapıların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için izin belgesi alınması gerekiyor. İzin belgesi de binanın bulunduğu bedeliyeden alınabiliyor. Yıkım ruhsatı denilen izin belgesinin alınabilmesi için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. 

Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı, bir binanın yıkılabilmesi için gereken belgedir. Başka bir açıklama ile bir yapının yıkılabilmesi için ilgili belediyeden alınan izindir. Bu belgenin alınabilmesi için binanın bağlı olduğu belediyeye başvurmak gerekir. 

Yıkım ruhsatı için gerekli belgeler 

- Tapu,
- İmar durumu,
- Varsa tüm hissedarların noterden tasdikli muvaffakatnamesi,
- Tahliye edildiğine daire muhtarlıktan yazı,
- İlgili binanın elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin iptal edildiğine daire belgeler.

Bu belgeler ile birlikte belediyeye başvuru yapıldıktan sonra belediyenin ilgili birimlerince araştırmalar yapılıyor. İncelemelerden sonra herhangi bir sorun yok ise yıkım ruhsatı düzenleniyor. 

Kentsel dönüşüm kapsamında bina yenilenmesi için yıkım ruhsatı nasıl alınır? 

- Bina maliklerinden bir veya birkaçının veya vekillerinin müracaat etmesi gerekir. 
- Yıkılacak yapı müracaattan sonra tahliye edilmeli.
- Elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair alınmış belgeler.
- Yıkım sorulusu olarak genni mesulün belirlenmesine istinaden, bina maliklerinin muvafakati aranmaksızın 6 iş günü içerisinde yıkım ruhsatı düzenlenir.