2014 Ocak ayı konut fiyat endeks sonuçları

REIDIN.com 2. El konutlar fiyat endeksleri 2014 Ocak ayı sonuçlarını açıkladı

2014 Ocak ayı konut fiyat endeks sonuçları

17 Şubat 2014 / emlakwebtv

Nedir?
Mortgage Uzmanı Garanti'nin desteğiyle REIDIN tarafından Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ve en çok konut kredisi kullandırılan 7 ilinde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli) ikinci el konutları kapsayan aylık olarak hem kiralık hem satılık fiyat değerlerini gösteren gösterge endekstir.

Metodoloji
REIDIN.com Emlak Endekslerinin hazırlanmasında "sınıflandırılmış birim değere dayalı konut fiyat endeksi" (Stratified Residential Property Price Index) yöntemi uygulanmaktadır. Endeks baz yılı Haziran 2007 (Haziran 2007=100) olacak şekilde Laspeyres formulukullanılarak hesaplanmaktadır.

Kapsam
REIDIN.com Emlak Endeksleri 7 il, 71 ilçe ve 481 mahalleyi kapsamakta olup, aylık ortalama 200.000 veri seti üzerinden hesaplanmaktadır.

Yönetici Özeti:
• Ocak ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi) incelendiğinde İstanbul'da bir apartman dairesinin fiyatı 17.4 yıllık (209 ay) kiraya eşit iken, İzmir'de bu süre 18.8 yıla (225 ay) kadar uzamaktadır. Ankara'da ise bir apartman dairesinin fiyatı 18.1 yılda (217 ay) geri dönmektedir.

• Ocak ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Türkiye geneli ortalamasının yüzde 5.83; Ankara ortalamasının yüzde 5.68; İstanbul ortalamasının yüzde 5.90; İzmir ortalamasının ise yüzde 5.46 olduğu görülmektedir.

• Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz oranı ortamında (Ocak 2014: Aylık Ortalama yüzde 1.00) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi olunabileceğini gösterirken; 100'ün altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut sahibi olamayacağına işaret etmektedir. 100'ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış işlemlerinde tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşması beklenebilir. Ocak 2014 itibariyle endeks değerleri Ankara'da (Endeks Değeri: 142) ve İzmir'de (Endeks Değeri: 115) 100'ün üzerinde yer alırken; Türkiye genelinde (Endeks Değeri: 90) ve İstanbul'da (Endeks Değeri: 80) 100'ün altında yer almaktadır.

Turkiye satılık konut fiyat endeksi:

• Ocak ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1.39; geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14.36 oranında artış gerçekleşmiştir.

• Ocak ayında İstanbul'da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1.87 oranında artmış ve İstanbul fiyatların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatları Adana'da yüzde 1.07 oranında; Ankara'da yüzde .78 oranında; Antalya'da yüzde .19 oranında; Bursa'da yüzde 1.14 oranında; İzmir'de yüzde 0.80 oranında ve Kocaeli'nde yüzde 0.10 oranında artmıştır.

Turkiye kiralık konut fiyat endeksi:
• Ocak ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.83; geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8.83 oranında artmıştır.

• Ocak ayında Adana'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 1.72 oranında artmış ve Adana kiraların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerleri Ankara'da yüzde 0.75 oranında; İstanbul'da yüzde 1.05 oranında; İzmir'de yüzde 0.60 oranında ve Kocaeli'nde yüzde 0.20 oranında artmıştır. Kira değerleri Bursa'da değişmemiş; Antalya'da ise yüzde 0.39 oranında azalmıştır.

REIDIN-GYODER yeni konut fiyat endeksi 2014 ocak ayı sonuçları

Nedir?
Kamuoyunda genelde "Markalı Projeler" olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen, son dönemde ABD, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkede üretilmeye başlanan gösterge endeksidir.

Metodoloji
REIDIN-GYODER Yeni Konutlar Fiyat Endekslerinin hazırlanmasında "sınıflandırılmış birim değere dayalı konut fiyat endeksi" (Stratified Real Estate Price Index) yöntemi uygulanmaktadır. Endeks baz yılı Ocak 2010 (Ocak 2010=100) olacak şekilde Laspeyres formulu kullanılarak hesaplanmaktadır.

Kapsam
REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 27 proje geliştiricisinin sunduğu toplam 70 proje ve aylık ortalama 22.500 konut stoku uzerinden hesaplanmaktadır.

Türkiye yeni konut fiyat endeksi:
• Mortgage Uzmanı Garanti desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.49 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.55 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 45.00 oranında artış gerçekleşmiştir.

• Ocak ayında REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.55 oranında; İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0.46 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 6.4 puan fazla artış göstermiştir.

• Ocak ayında REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0.55 oranında; 2+1 konut tipinde yüzde 0.07 oranında, 3+1 konut tipinde yüzde 0.77 oranında ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.07 oranında artmıştır.

• Ocak ayında REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.71 oranında, 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.78 oranında, 101-125m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.20 oranında, 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.84 oranında, 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0.15 oranında artmıştır.

• Ocak ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 36.5'i bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 63.6'sı ise bitmemiş konut stoklarından oluşmaktadır. İlgili ayda, İstanbul Asya yakasında satılan konutların yüzde 17.6'sı, Avrupa yakasında ise yüzde 39.8'i bitmiş stoklardan oluşmaktadır.

• Ocak ayında markalı projeler kapsamındaki konutların yüzde 100 oranlık kısmı yüzde 1 KDV oranı üzerinden satışı gerçekleştirilmiştir.

• Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Ocak ayında peşinat oranı yüzde 40.4, senet oranı yüzde 43.0 ve banka kredisi oranıyüzde 16.5 olarak gerçekleşmiştir.

• Ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 12.5'i (son 6 aylık ortalama yüzde 9.8) yabancı yatırımcılara yapılırken, tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 konut tipi (Ocak 2014: yüzde 43.8) ile ortalama 98 M2 büyüklüğe sahip konutların öne çıktığı gözlemlenmiştir.