2015 kira gelir vergisi hesaplama örnekleri!

2015 kira gelir vergisi hesaplama örnekleri için tıklayın.

2015 kira gelir vergisi hesaplama örnekleri!

Sahip oldukları konut veya işyerinden bir yıl boyunca elde ettikleri kira gelirlerinin vergilerini ödemekle yükümlü olan kişiler için, '2015 kira gelir vergisi hesaplama örnekleri'ni derledik. İşte sizlere yardımcı olacak o hesaplamalar;

ÖRNEK 1: x kişi, 2014 yılında 48 bin TL işyeri kira geliri elde etmiş, kira tutarı üzerinden yıl içinde 9 bin 600 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Gider yöntemi olarak, götürü gider yöntemini seçmiştir.

ÇÖZÜM: Kişinin 2014 yılında elde ettiği işyeri kira geliri, 27 bin TL'lik beyan sınırını aştığı için beyanname vermek zorunda. Beyan edeceği safi iradın ve ödeyeceği verginin hesabı aşağıdaki gibi olacak.

2014 yılı işyeri kira geliri: 48.000 TL

% 25 götürü gider: - 12.000 TL

Safi irat (vergi matrahı): 36.000 TL

Hesaplanan gelir vergisi: 7.280 TL

Mahsup edilecek GV (Yıl içinde kesilen): - 9.600 TL

İadesi gereken gelir vergisi: 2.320 TL

Kişinin işyeri kira geliri üzerinden yapılan vergi kesintisi, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden fazla olduğundan, vergi ödemeyeceği gibi 2 bin 320 TL vergi iadesi alacak.

ÖRNEK 2: y kişisi, 2014 yılında 24 bin TL konut kira geliri elde etmiş ve gider yöntemi olarak, götürü gider yöntemini seçmiştir.

ÇÖZÜM: Kişinin 2014 yılında elde ettiği konut kira geliri 3 bin 300 TL'lik istisna tutarını aştığı için kira gelirini beyan etmek zorunda. Beyan edeceği safi iradın ve ödeyeceği verginin hesabı aşağıdaki gibi olacak.

2014 yılı konut kira geliri: 24.000 TL

İstisna tutarı: -3.300 TL

İstisnadan sonraki kira: 20.700 TL

% 25 götürü gider: -5.175 TL

Safi irat (vergi matrahı): 15.525 TL

Ödenecek gelir vergisi: 2.555 TL

ÖRNEK 3: z kişisi, 2014 yılında 12 bin TL konut kira geliri, 24 bin TL de işyeri kira geliri elde etmiştir. İşyeri kira gelirinden 4 bin 800 TL gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Gider yöntemi olarak götürü gider yöntemini seçmiştir.

ÇÖZÜM: Kişinin 2014 yılında elde ettiği konut kira geliri 3 bin 300 TL'lik istisna tutarının üzerinde olduğu için beyan edecek. İşyeri kira gelirinin tutarı 27 bin TL'nin altında olmakla birlikte, konut kira gelirinin istisna tutarını aşan kısmı ile işyeri kira gelirinin toplamı 27 bin TL'lik beyan sınırını aştığından, işyeri kira gelirini de beyan edecek. Buna göre safi iradın ve ödeyeceği verginin hesabı aşağıdaki gibi olacak.

2014 yılı konut kira geliri: 12.000 TL

Konut kira geliri istisna tutarı: -3.300 TL

İstisnadan sonraki konut kira geliri: 8.700 TL

2014 işyeri kira geliri: +24.000 TL

Kira gelirleri toplamı: 32.700 TL

% 25 götürü gider: -8.175 TL

Safi irat (vergi matrahı): 24.525 TL

Hesaplanan gelir vergisi: 4.355 TL

Mahsup edilecek GV (Yıl içinde kesilen): -4.800 TL

İadesi gereken gelir vergisi: 445 TL