2B arazileri iade başvuru dilekçesi örneği!

2B arazileri iade başvuru dilekçesi örneği haberimizde yer alıyor.

2B arazileri iade başvuru dilekçesi örneği!

2B arazileri iade başvuru dilekçesi örneği arıyorsanız aşağıya bakın;

BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı       

T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası    

Uyruğu

Tebligat Adresi

Telefon Numaraları       

Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi ve Telefon Numarası  

Taşınmaz Tapu Bilgileri

İl            

İlçe        

Mahalle/Köy    

Mevkii/Yöre     

Ada Numarası                   Parsel Numarası             

Yüzölçümü (m²)              

Yukarıda belirttiğim taşınmazın 6292 sayılı Kanun kapsamında tarafıma bedelsiz olarak devredilmesini istiyorum.           

İmza:     Tarih:

EKLER:

1-            Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,

2-            Vesikalık fotoğraf (3 adet)

3-            Kanuni mirasçılarda mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği,

4-            Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi eklenecektir.   

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER ( Bu Kısım İdarece Daha Sonra Doldurulacaktır. )

Taşınmaz No     

Yukarıda başvuru sahibi tarafından belirtilen taşınmaz bilgilerinde hata olması durumunda taşınmazın tapu bilgileri      

2/B Kanunu gereğince iade edilemeyecek taşınmazlar kapsamında kalıp kalmadığı        

Tahsisli, bir kamu hizmeti ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı. 

İade hakkından yararlanacak kişi ile taşınmazın güncelleme listesi ve kadastro tutanaklarında belirtilen kullanıcısının farklı kişiler olup olmadığı.