2B başvurusu yapmayanları neler bekliyor?

2B başvurusunda bulunulmaması durumunda yaptırımlar nelerdir? İşte 2B başvurusu yapmayanları bekleyenler…

2B başvurusu yapmayanları neler bekliyor?

Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri anlamına gelen 2B, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir. 2B arazisi için başvuruda bulunmayan kişilere ise bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. İşte 2B başvurusu yapmayanları bekleyenler;

1-Kullanıcıların doğrudan satın alma hakkı düşer,

2-Ecrimisil bedelleri tahsil edilir,

3-Açılmış olan davalara devam edilirken; açılması gerekenlere dava açılır,

4-19 Temmuz 2003 tarihinde önce yapılmış yapı ve tesisler; yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedelleri ve yıpran payı düşüldükten sonra kalan bedeli ilgililerine ödenmek suretiyle yıktırılır ve bu şekilde belirlenen bedel taşınmazın değerine eklenerek, son müracaat tarihinde itibaren üç yıl içinde satılarak, satıştan elde edilen gelirden yapı ve eklentiye düşen miktarı bunların sahiplerine ödenir ve idare tarafından yapıların tahliyesi sağlandıktan sonra tapuda taşınmazı satın alanlara devir işlemleri yapılır,

5-19 Temmuz 2003 tarihinden sonra yapılmış yapı ve tesisler üzerinde kullanıcıların hiçbir hakkı kalmaz, yapı da dahil taşınmaz Hazinece genel hükümlere göre satışa konu edilir.