Adana’da icralık fabrika!

Adana’da yer alan Mensa Mensucat fabrikaları icradan satılacak. İhale 10 Aralık 2015 tarihinde yapılacak.

Adana’da icralık fabrika!

Adana 2.İcra Dairesi, Adana’nın Seyhan ilçesinde yer alan Mensa Mensucat fabrikalarını satacak. 10 Aralık tarihinde yapılacak ihalede fabrikaların toplam bedeli 173 milyon 872 bin 155 lira olarak belirlendi.

Konu ile ilgili ilanı aşağıda görebilirsiniz:

T.C  Adana  2. İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

ADRESİ : Mersin Yolu Üzeri 14. Km. Yolgeçen Mh. Seyhan/ADANA

YÜZÖLÇÜMÜ : 175.343,05 m2 (12170 ADA, 88 PARSEL 74.607,06 m2 +12170 ADA, 276 PARSEL 29.941,09 m2 + 12170 ADA, 277 PARSEL 39.173,91 m2 + 12170 ADA, 278 PARSEL 12.015,06 m2 + 12180 ADA, 21 PARSEL 19.605,93 m2)

ARSA PAYI : Tam Hisse

İMAR DURUMU :

12170 ADA, 88 PARSEL; Sanayi Alanı, E=2.00 yoğunluklu, H=24,50 m., TAKS=0.50 olarak imarlıdır.

12170 ADA, 276 PARSEL; Sanayi Alanı, E=2.00 yoğunluklu, H=24,50 m., TAKS=0.50 olarak imarlıdır.

12170 ADA, 277 PARSEL; Sanayi Alanı, E=2.00 yoğunluklu, H=24,50 m., TAKS=0.50 olarak imarlıdır.

12170 ADA, 278 PARSEL; Sanayi Alanı, E=2.00 yoğunluklu, H=24,50 m., TAKS=0.50 olarak imarlıdır.

12180ADA, 21 PARSEL; "Plansız Saha" olarak kayıtlıdır.

Kıymeti: 173.872.155,40 TL

KDV ORANI :%18

KAYDINDAKİ ŞERHLER:

-12170 ADA, 88 PARSEL; 18.6.1999 tarih, 4470 yevmiye nolu "Teferruat Listesi 13.500.000.-TL 993 parselle müşterek" şerhi, 21.01.2002 tarih, 706 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 118.604.-TL'lik Teferruat Listesi (Yolgeçen 993 parselle müşterek)" şerhi, 06.3.2003 tarih, 2205 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 131.148.-TL'lik Teferruat Listesi (993 parselle müşterek)" şerhi, 12.8.2005 tarih, 12352 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 123.443,83.-TL'lik Teferruat Listesi (993 parselle müşterek)" şerhi, 03.02.2006 tarih, 3114 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 63.500.-TLlik Teferruat Listesi (993 parselle müşterek)" şerhi, 27.5.2011 tarih, 15742 yevmiye nolu "Krokisinde A, B, C, D, E, F harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur." şerhi bulunmaktadır.

-12170 ADA, 276-277-278 PARSELLER; 06.3.2003 tarih, 2205 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 131.148.-TL'lik Teferruat Listesi (992 parselle müşterek) kartondadır" şerhi, 12.8.2005 tarih, 12352 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 123.443,83.-TL'lik Teferruat Listesi (992 parselle müşterek) kartondadır" şerhi, 03.02.2006 tarih, 3114 yevmiye nolu "Teferruat Şerhi: 63.500.-TLlik Teferruat Listesi (992 parselle müşterek) kartondadır" şerhi, 27.5.2011 tarih, 15742 yevmiye nolu "Krokisinde B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T harfleri ile gösterilen yapılar mevcuttur." şerhi bulunmaktadır.

-12180 ADA, 21 PARSEL; 27.02.2011 tarih, 15472 yevmiye nolu "Krokisinde A harfi ile gösterilen yapı mevcuttur." şerhi, 06.6.2013 tarih, 18707 yevmiye nolu "3083 sayılı Yasanın 13. Md. gereğince kısıtlıdır." şerhi bulunmaktadır.

1.SATIŞ GÜNÜ : 10/12/2015 günü saat 14:00-14:10 arası

2.SATIŞ GÜNÜ : 06/01/2016 günü saat 14:00-14:10 arası

SATIŞ YERİ : Adana Ek 2 Adliye Hizmet Binası 1. Kat 107/A Nolu Satış Odası Seyhan/ADANA

SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artınmanın 20 gün öncesinden arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci arttırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden ikinci arttırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi) veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, Vı Tapu Harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlerine dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tadirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2274 Esas dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01.10.2015