Afet riski taşıyan bina kredilerinde yeni faiz düzenlemesi

Afet riski taşıyan binalar için alınacak kredilerde üst limit artışını belirleyen Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla birlikte bu tip kredilerde faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı 100 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkarıldı

Afet riski taşıyan bina kredilerinde yeni faiz düzenlemesi

Afet riski taşıyan binaların dönüşümü kapsamında kullanılmakta olan kredilerde, faiz desteği sunulacak kredi anapara tutarının üst limitini artıran Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kararla birlikte, Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan, konut ve iş yeri yapım-edinme amaçlı tüzel ve gerçek kişilere kullandırılmakta olan kredilerde, faz desteği sağlanacak ana para tutarı 100 bin TL'den 125 bin TL üst limite çıkarıldı...

Toplam kredi tutarının maksimum düzeyi yükseldi
Yine karar uyarınca, hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi miktarındaki tutarda da artış belirlendi. Bu tutar ise en fazla 500 bin TL'den 625 bin TL'ye yükseltildi. Böylece faiz desteği oranı ile kredi anapara üst limitinin kredinin alındağı tarihtesi değerler baz alınarak kredi süresi boyunca değiştirilmemesi karar bağlandı. Düzenleme, kredi kullanacak hak sahiplerine, yapım, edinme ya da güçlendirme kredilerinden herhangi birini aynı anda bankalarnezdinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabından ve bankadan kullanabilme olanağı da vermiyor.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak karar uyarınca faiz desteği 31 Aralık 2016'ya kadar sağlanacak krediler için uygulamaya alınacak.