Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından 2 adet satılık taşınmaz

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 2 adet taşınmazın kapalı zarf usulü ile satış bedelinin öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından 2 adet satılık taşınmaz

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 2 adet taşınmazın kapalı zarf usulü ile satış bedelinin öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmaz satış ihalesi 15 Haziran 2017 tarihinda Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacak. Taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların 500 TL karşılığında şartname almaları zorunludur. İhalesi yapılacak olan taşınmazlar Ankara Yenimahalle İlçesi, Çerçideresi Mahallesinde yer alıyor. 

Ankara Belediyesi satış ihalesine katılacaklarda aranacak bilgi ve belgeler

- Kimlik ve yetki belgeleri, 
- İkametgah belgesi,
- Şartname alındı makbuzu, 
- Teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun banka teminat mektubu,
- Yer görme belgesi,
- Teklif mektubu,
- Taşınmaz mal satış şartamesi