Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 adet taşınmazını satışa çıkarıyor

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 9 adet taşınmaz kapalı zarf usulü ile satışa çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 adet taşınmazını satışa çıkarıyor

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan 9 adet taşınmaz kapalı zarf usulü ile satışa çıkıyor. 

Söz konusu satılık taşınmaz ihalesi 13 Nisan 2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 adet taşınmazını satışa çıkarıyor

 

İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                - Yer Görme Belgesi,
- İkametgah Belgesi,                                           - Teklif Mektubu,
- Şartname Alındı Makbuzu,                               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,