Ankara Defterdarlığı'ndan satılık arsa

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Ankara'daki arsasını satışa çıkarıyor

Ankara Defterdarlığı'ndan satılık arsa

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü, Ankara'daki arsasını satışa çıkarıyor. Ankara Yenimahalle'de yer alan arsa 2 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. 13399 ada 18 parselde kayıtlı olan satılık arsa 2 bin 63 metrekare yüzöçümüne sahip. 

İmarda kreş alanı olarak gözüken arsa tarla ve bahçe vasıflı. 1 milyon 856 bin 700 TL muhammen bedele sahip Ankara arsa ihalesi 12 ağustos 2016'da saat 09.00'da gerçekleşecekç İhale, Ankara Defterdarlığı ihale salonunda yapılacak. 

Ankara Yenimahalle arsa ihalesine katılacak olanların; 

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.