Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

Apartmanınıza yönetici seçildiniz ve ne yapacağınız konusunda sıkıntılarınız var. Gelin bir apartman yöneticiliğinin nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim.

Apartman yöneticiliği nasıl yapılır?

Apartmanın kat malikleri tarafından yönetici seçildiniz ve ilk deneyiminiz olduğu için kafanız karışık. Sizler için 'Apartman yöneticiliği nasıl yapılır' sorusunun yanıtını aradık.

Öncelikli olarak yönetici olarak görev süreniz boyunca sizi bekleyen hak ve sorumlulukların olduğunu belirtelim. Bir apartman yöneticisinin kabaca, apartmanda yapılması gereken işleri yapmak veya yaptırmak; apartman huzurunu bozacak durumlara engel olmak gibi sorumlulukları var.

Bir apartman yöneticisinin görevlerini şu başlıklar altında toplayabiliriz;

* Ana gayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

*Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

*Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;

*Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

*Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmemesi için veya bir hakkın kaybına meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması;

*Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

*Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

*Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

*Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması,

*Kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri deftere tarih sırasıyla yazmak ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamak, defteri, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırmak.