Ataşehir Belediyesinden 3.6 milyon TL'ye satılık arsa

Ataşehir Belediyesi Esatpaşa Mahallesi'nde yer alan arsayı 3.6 milyon TL'ye satışa çıkarıyor

Ataşehir Belediyesinden 3.6 milyon TL'ye satılık arsa

Ataşehir Belediyesi Esatpaşa Mahallesi'nde yer alan arsayı 3.6 milyon TL'ye satışa çıkarıyor. 

Söz konusu satılık arsa ihalesi 27 Nisan 2017 tarihinde saat 11:00'da gerçekleşecek. Ataşehir Belediye Başkanlığı satılık arsa için 3 milyon 612 bin 330 TL muhammen bedel, 108 bin 370 TL ise geçici teminat bedeli istiyor. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar 1.000 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler şöyle; 

Gerçek Kişiler
1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
2) Kanuni İkametgâh Belgesi
3) Geçici Teminat makbuzu
4) İhale dosyası alındı makbuzu
5) Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
Tüzel Kişilerden
1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
2) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
3) Geçici Teminat makbuzu
4) İhale dosyası alındı makbuzu
5) Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri