Beyoğlu’nda icralık bina

Beyoğlu’nda yer alan bina, 4 milyon 207 bin liraya icradan satılıyor.

Beyoğlu’nda icralık bina

İstanbul 10. İcra Dairesi, Beyoğlu’ndan yer alan binayı satışa çıkardı. Bina, 4 milyon 207 bin liraya satılacak. İşte o açıklama:

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı: Beyoğlu Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 03.07.2014 tarih 6498 yevmiye sayılı yazı ve eki tapu kayıt belgesinde taşınmazların; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kuloğlu Mahallesi, 478 ada; 1- 16 parsel sayılı, 63,75 m2 yüzölçümlü "KARGİR EV" nitelikli olan ana gayrimenkulun tamamı ile 2- 17 parsel sayılı, 63,75 m2 yüzölçümlü "KARGİR EV" nitelikli olan ana gayrimenkulün tamamı.

Özellikler: Taşınmaz ana gayrimenkul olarak kayıtlı olup, bodrum, zemin, 4 norma) ve çekme kattan oluşmaktadır. Satış konusu bina 16 ve 17 parsel üzerinde tek bina olarak yapılmıştır. Parsellerin mevcut haliyle ayrı ayrı değerlendirilmesi mümkün değildir. 16 ve 17 parseller üzerinde bulunan binanın bodrum kalına Ağa Hamam Sokaktan girilmekte olup, bu sokaktan zemin kal görünümlüdür. Bodrum katta fiilen manav bulunmaktadır. Zemin kat, normal kat ve çekme katta ise büro olarak kullanılan çeşitli işyerleri bulunmaktadır. Her katta birer işyeri bulunmaktadır. Çekme kat çelik konstrüksiyon olarak yapılmış olup tekstil işyeri bulunmaktadır. Binanın 1 ve 2 katlarının boş olduğu ve 4. Katta mal sahibinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Satış konusu taşınmaz 2 ayrı parsel üzerinde konumlu olup; bodrum zemin 1. Normal ve 2. Normal katlar yaklaşık bürüt I20m2 kullanım alanlıdır. 3. Normal, 4. Normal ve çekme kat ise Ağa hamam Sokak tarafından çekme olduğundan yaklaşık bürüt 85 m2 kullanım alanlıdır. Bina toplam yaklaşık 735 m2 bürüt kullanım alanlıdır. Binada asansör mevcuttur. Bina doğalgaz kombi ile ısıtılmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapıdır. Giriş holü ve merpenler mermer kaplamadır. Korkuluklar alüminyum doğramadır. Bina içi bakımlı haldedir. İnceleme yapılan 4. Kattaki büro vasıflı işyerinin ıslak zeminler seramik, diğer oda ve hol kısımlarının zeminleri kısmen laminant kısmen ahşap parkedir. Pencereler ahşap doğramadır. Duvarlar saten boyalıdır. Diğer işyerlerinin de benzer özelliklerde olduğu bilgisi alınmıştır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır.Tapu kayıtlarında ana gayrimenkul vasfı ile hisseli olarak kayıtlara geçmiş olan yapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti gibi bir tesisinin bulunmaması nedeni ile katların hisse oranlarında paylaştırılması ya da hissenin ana gayrimenkul üzerinde nereye isabet edeceği gibi bir yaklaşımda söz konusu değildir. Binanın 16 ve 17 parseller üzerinde bir bütün olarak yapılmış olması nedeniyle ayrı ayrı değerlendirilmesi de mümkün değildir. Taşınmaz bir bütün olarak düşünülerek fiyat ve emsal araştırması yapılmıştır denilmiştir.Ayrıca İstanbul M Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.05.2013 tarih 11367120-1014 sayılı yazıları ile 24 Pafta 478 ada 16 ve 17 parseller üzerinde yapılan taşınmaz üzerindeki binanın kaçak olarak yapılan katların yıkılması gerektiği üe ilgili karar olduğundan: bu kararın satışa şerh düşülmesi kaydıyla 2863 sayılı yasa kapsamında satışına engel olmadığı bilgisi de bulunmaktadır denilmiştir.

Adresi: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kuloğlu Mahallesi, Güllabici Sokak Kapı no: 16 İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01.09.2014

tarih GD-5373 G-308246 Ç-23304 sayılı yazısında söz konusu taşınmazın; 07.07.1993 tarih 4720 sayılı Kurul Kararıyla Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup, bölgeye ait 21.12.2010 t.t.li l/l000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İstanbul 10. İdare Mahkemesi Karan ile iptal edilmiştir. 12.02.2014 tarih 2074 sayılı İstanbul II nolu K.V. Koruma Bölge Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu Koruma Kurulundan alman karar doğrultusunda belirlenecektir denilmiştir.

Aynca parseldeki mevcut yapılar için, 30.06.2006 tarih ve 418 sayılı Kurul Kararıyla tescilli II. Grup eski eser olduğu da belirtilmektedir.

Kıymeti : 4.207.200,00 TL (mahkeme kararı ile kesinleşmiştir.) (16 ve 17 parseller üzerinde

bulunan bina) (arsalar+bina)

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Beyanlar hanesinde 16 ve 17 parseller üzerinde "İKİNCİ DERECE ESKİ ESERDİR. Tarih 14.03.1988 Tarih ve 1114 sayı" VE "KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞIDIR''Tarih 14.09.2006 tarih ve 3978 sayı" ibareleri ile muhtelif haciz şerhleri mevcuttur.

1. Satış Günü : 18/04/2016 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 18/05/2016 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -