Bor Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak

Niğde Bor Belediye Başkanlığı, Bor ilçesi sınırlarında bulunan Eski Tuğla fabrikası yanında yer alan taşınmaz üzerine 8 blok şeklinde 9 adet dükkan, 272 adet konut için kat karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor

Bor Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak

Niğde Bor Belediye Başkanlığı, Bor ilçesi sınırlarında bulunan Eski Tuğla fabrikası yanında yer alan taşınmaz üzerine 8 blok şeklinde 9 adet dükkan, 272 adet konut için kat karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor. 

İlgili kat karşılığı inşaat ihalesi 28 Temmuz 2017 tarihinde saat 14:00'de Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda gerçekleşecek. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 1500 TL bedelle satın alınabilir. 

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (Dış zarfın içine koyulacak )
6.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
6.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
6.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
6.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
6.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri          ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
6.5. İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya Bor Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
6.6. Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi               ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
6.7. Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.
6.8. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge.
6.9. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
6.10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
6.11. İhale dokümanlarının her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış nüshaları.
6.12. Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
a) İç zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.
1 - Teklif mektubu: Belediyenin istemiş olduğu bağımsız bölümler sabit kalmak üzere nakti bedel artışını belirteceklerdir. (İstekli tarafından imzalanacaktır, teklif rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.)
İç zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak kısmı istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
b) Dış Zarf: Dış zarfın içinde şu belgeler bulunacaktır.
1 - İç zarf
2 - Kat karşılığı ihalesine ait Belediyemizden temin edilen şartnamelerin onaylı suretleri
Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konularak zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı soyadı, ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2020

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2020

Seçim sonrası Ankapark'ta ücretli döneme erken geçiş

Seçim sonrası Ankapark'ta ücretli döneme erken geçiş

Kanal Ankara'da temeller atılıyor

Kanal Ankara'da temeller atılıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

İBB Paşalimanı Cafe için ihaleye çıkıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili  ev ve oturum fırsatı

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

EN ÇOK OKUNANLAR