Çevre Temizlik Vergisi muafiyet durumları

Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan işyerleri için Çevre Temizlik Vergisi ödenmiyor. Muafiyet için belediyeye bildirim yapmak gerekiyor

Çevre Temizlik Vergisi muafiyet durumları

Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan işyerleri için Çevre Temizlik Vergisi ödenmiyor. Muafiyet için belediyeye bildirim yapmak gerekiyor

Çevre ve Temizlik Vergisi (ÇTV) Belediye Gelirleri Kanunu'nda madde 44'te düzenlenen bu vergi, belediye ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerden çevre, temizlik ve kanalizasyon hizmeti alan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödeniyor.

Büyükşehir Belediyelerinde Yüzde 25 Daha Pahalı
Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak metreküp başına büyükşehirler ve diğer yörelerde farklı maktu tutarlarda alınıp ve su faturalarına dahil edilerek tahsil edildiğine dikkat çekerek işyerleri için uygulanan vergilendirmeyi şöyle anlatıyor: "işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre ve Temizlik Vergisi (ÇTV), miktarı, binaların grup ve derecelerine göre değişiyor. Her yıl 2 taksitte, emlak vergisi ödeme aylarında (1: Mart, Nisan, Mayıs / 2: Kasım) alınır. Büyükşehir belediyelerinde ÇTV, diğer belediyelerde uygulanan ÇTV tutarları yüzde 25 artırılarak uygulanır."

Verginin mükellefinin bu işyerlerini ve binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerden oluştuğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, binanın kullanımı ile vergi mükellefiyetliğin başladığını söyledi. Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44 üncü maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle boş bulunan bina ve işyerlerinin ÇTV kapsamından çıkarılmış olduğundan vergiye tabi tutulmadığını vurgulayan Hakan Erilkun şöyle devam etti: "Boş bulunan, dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmayan bina ve işyerleri ÇTV'ye tabi tutulmayacaktır. Boş dükkanın mükellef durumundan çıkarılması için, belediyeye giderek bildirimde bulunulması gerekmektedir."