Deliller Hanı

Hüsrev Paşa Hanı olarak da bilinen Deliller Hanı 1527 yılında Osmanlı döneminde Diyarbakır Valisi olan Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldı.

Deliller Hanı

Hüsrev Paşa Hanı olarak da bilinen Deliller Hanı 1527 yılında Osmanlı döneminde Diyarbakır Valisi olan Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldı. Deliller Hanı kurulduğu dönemlerde hacı adaylarına rehberlik yapanların konakladığı bir handı. Bu rehberlere de delil adı verilirdi. Delillerin burada konaklamasından dolayı hana, Deliller Hanı denildi. Hanın karşısında bulunan geniş alana da Hacılar Harabesi denilmekte.

Diyarbakır’daki önemli kervansaraylardan birisi olan Deliller Hanı, arkasındaki cami ve medrese ile birlikte inşa edildi. Oldukça fazla odası bulunan handan Evliya Çelebi de bahsetmiş. 

 

Deliller Hanı

 

Hanın ortasında kareye benzeyen geniş bir avlu bulunmakta. Avlunun ortasında da bir şadırvan bulunuyor. Girişin tam karşısındaki merdivenler üst katla bağlantıyı sağlıyor. Hanın ikinci katında kalın ayakların taşıdığı revakların arkasında han odaları bulunuyor. Daha önce deve ve atların gecelediği ve yaklaşık 6-7 metre yüksekliğinde olan ahırlar günümüzde kapalı restaurant olarak kullanılıyor.

Dışarıdan bakıldığında, ahır kısmı tek kat, odaların yer aldığı ana bölüm çift kat olarak yükselmekte. Yapıda ana malzeme olarak siyah bazalt taş ve beyaz kalker taşı kullanılmış. Günümüzde Deliller Hanı, Kervansaray Oteli olarak kullanılıyor.